Spring naar content

Hoge innovatiescore bij Nederlandse sportorganisaties

Nederland scoort goed op sportinnovatie. Dit blijkt uit de 1e Nederlandse Sportinnovatiemonitor, uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation van de UvA en het Mulier Instituut in opdracht van Sportinnovator.

Sportorganisaties zijn innovatiever dan de doorsnee Nederlandse organisatie. En dat loont. Sportorganisaties die goed scoren op sportinnovatie, leveren ook hogere prestaties. Zowel op sportief, economisch als maatschappelijk gebied. Niet alleen zijn hun financiële en sportieve prestaties groter; het leidt ook tot meer beoefenaars van de betreffende sport als de sportorganisatie succesvol innoveert. Daarnaast zijn de sporters en de medewerkers duidelijk tevredener over hun sportorganisatie.

De definitie van sportinnovatie luidt als volgt: Sportinnovatie betreft de ontwikkeling en/of introductie van nieuwe producten, diensten en sportactiviteiten die de beoefening van sport direct raken en die primair gericht zijn op het bevorderen van sport en bewegen.

Over de monitor

De Sportinnovatiemonitor is uitgevoerd onder ruim honderd sportorganisaties. Het gaat hierbij om organisaties in de topsport, sportverenigingen, ondernemende sportaanbieders en partijen die sporten en bewegen in de openbare ruimte stimuleren.

Benieuwd naar de volledige monitor? Download hem via Sportinnovator.