Spring naar content

Hoogopgeleide jongeren zitten het meest, blijkt uit nieuwe analyse RIVM

Bijna iedereen maakt zich er onbewust schuldig aan: te veel stilzitten. Veel en langdurig zitten past niet in een gezond sport- en beweegpatroon. Toch zijn we als Nederlanders de laatste jaren steeds iets meer gaan zitten, zo blijkt uit een nieuwe aanvullende analyse van het RIVM over de meetcijfers van 2021. Van alle groepen in de Nederlandse bevolking zitten de hoogopgeleide jongeren (t/m 24 jaar) het meest.

Nieuwe analyse op cijfers 2021

Eens in de twee jaar vragen het CBS en het RIVM in een aanvullende module van de leefstijlmonitor het zitgedrag van de Nederlandse bevolking uit. De meest recente cijfers zijn die van 2021. Omdat gegevens over zitgedrag over meerdere meetjaren zijn verzameld, kan het RIVM naar trends in zitgedrag kijken. Het vandaag verschenen rapport ‘Zitgedrag in Nederland – ontwikkelingen tussen 2015 en 2021’, beschrijft het zitgedrag van verschillende groepen in de Nederlandse bevolking sinds 2015. 

Toename zittijd Nederlandse bevolking

Nederlanders zijn door de jaren heen gemiddeld meer gaan zitten: van 8,7 uur per dag in 2015 naar 9,1 uur per dag in 2021. Op een doordeweekse dag zaten Nederlanders nog meer, gemiddeld 9,5 uur. Mensen zijn vooral meer gaan zitten tijdens werk, en tijdens vrijetijdsactiviteiten zoals bijvoorbeeld televisie kijken, lezen en het gebruik van computer, tablet of smartphone. Opvallend is dat zitten tijdens school of studie sinds 2015 is afgenomen. Alleen de groep hogeropgeleide jongeren (t/m 24 jaar) is tijdens school of studie meer gaan zitten. 

Hoogopgeleide jongeren zitten het meest

Wie er dan precies het meest zitten van alle groepen in de Nederlandse bevolking? Dat zijn de jongeren (t/m 24 jaar) die een hogere opleiding gevolgd hebben. In 2021 brachten zij gemiddeld 11,5 uur per dag zittend door. 

Risico’s van veel zitten

Dat we de laatste jaren meer zijn gaan zitten is een slecht signaal. Veel en langdurig achter elkaar zitten heeft namelijk een negatief effect op de gezondheid. Zo verhoogt veel en langdurig zitten het risico op vroegtijdig overlijden en verschillende chronische ziekten, zoals diabetes type 2, metabool syndroom (problemen met de stofwisseling), kanker en hart- en vaatziekten [ref]. 

Advies: onderbreek zitten zo vaak mogelijk

Ook mensen die regelmatig bewegen kunnen te veel zitten. Je zou kunnen denken dat bewegen de gezondheidseffecten van zitten kan compenseren. Dat blijkt echter vaak niet het geval. De wetenschap is helder: lang stilzitten is niet goed voor de gezondheid, zelfs niet als je regelmatig beweegt. Zitten vaker onderbreken en de totale zittijd beperken is daarom het advies. Het vervangen van zittijd door elke vorm van beweging heeft namelijk positieve gezondheidseffecten. Wissel zitten, staan en bewegen gedurende de dag zo vaak mogelijk af. Sta bijvoorbeeld elk half uur op, loop rond en beweeg. Dit houdt je stofwisseling op gang en vermindert de negatieve effecten van langdurig zitten. 

Meer weten?

Bekijk ook deze factsheet over deze cijfers of lees meer over zitten in dit verdiepende artikel op Allesoversport.nl. De publicatie van het RIVM vind je in onze Kennisbank Sport & Bewegen.

Foto: Shutterstock