Spring naar content

In gesprek over de leefomgeving van senioren

Hij is af! De ‘inspiratietool leefomgeving senioren‘. Bedoeld om in gesprek te gaan over een gezonde en veilige leefomgeving voor senioren. In gesprek? Wie? Beleidsambtenaren in het sociale en fysieke domein, en professionals vanuit bijvoorbeeld de GGD. De tool enthousiasmeert en activeert hen om sámen te kijken hoe de inrichting van de fysieke en sociale omgeving, in combinatie met de inzet van activiteiten, een gezond leven van senioren kan stimuleren.

De thema’s ontmoeten, actief verplaatsen en zelfstandig wonen staan centraal. Het biedt ambtenaren en professionals handvatten, informatie, feiten en cijfers. Ook verwijst de tool naar beschikbare kennis en instrumenten van verschillende kennisorganisaties. 

De tool is ontwikkeld door Kenniscentrum Sport & Bewegen, Voedingscentrum, Veiligheid NL, Pharos, Trimbos-Instituut, Rutgers en het RIVM.