Spring naar content

Inspiratie voor de jeugdgezondheidszorg: zo werk je samen

Succesfactoren en belemmeringen in lokale samenwerkingen vanuit de jeugdgezondheidszorg (JGZ): waar moet je dan aan denken? Kenniscentrum Sport & Bewegen bracht dit in kaart, in afstemming met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Praktijkvoorbeelden van beweegstimulering bij kinderen vanuit de jeugdgezondheidszorg stonden hierbij centraal. Benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek?

Lancering bij JGZ Live!

Tijdens JGZ Live! op 15 december zijn de uitkomsten van het onderzoek naar succesfactoren en belemmeringen om lokaal samen te werken gepresenteerd. JGZ Live! is een wekelijks online actualiteitenprogramma voor managers, staf- en beleidsmensen en professionals in de jeugdgezondheidszorg, georganiseerd door het NCJ. De enthousiaste deelnemers gingen hier vervolgens met elkaar over in gesprek: welke kansen en uitdagingen liggen er om lokaal de handen ineen te slaan om bewegen te stimuleren? Bij lokale samenwerking kun je denken aan samenwerken met partijen als het onderwijs en de kinderopvang of met kinderfysiotherapeuten en buurtsportcoaches.

Ook aan de slag? Zo pak je het aan!

Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen zetten zich in voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Het stimuleren van sporten en bewegen is daar onderdeel van. Een sterk netwerk en goede lokale samenwerking helpen het succes en de impact te vergroten. Maar hoe pak je dat aan? De publicatie ‘Samenwerken vanuit de jeugdgezondheidszorg om bewegen te stimuleren bij kinderen’ (2021) vormt de basis voor twee praktische artikelen met tips, adviezen en praktijkvoorbeelden.

Het artikel ‘Zo werk je vanuit de JGZ samen om bewegen te stimuleren’ geeft de belangrijkste succesfactoren weer en helpt je in vier stappen op weg. Het biedt inspiratie om als JGZ-professional lokaal meer samen te werken met bijvoorbeeld het onderwijs, de kinderopvang, kinderfysiotherapeuten en buurtsportcoaches om bewegen bij kinderen te stimuleren.

Meer inspiratie aan de hand van praktijksituaties is te vinden in het artikel ‘Inspiratie uit de praktijk: samenwerken vanuit de JGZ op het gebied van bewegen’. Negen inspirerende voorbeelden komen aan bod, waarbij JGZ-professionals in verschillende rollen betrokken zijn. Dat er genoeg mogelijk is, blijkt ook uit de uitspraak van deze JGZ Live!-deelnemer:

“Vanuit het lokaal Sportakkoord zijn we klein gestart met een beweegteam, fysiotherapeuten, scholen en kinderdagverblijven. Een van onze initiatieven is dat alle ouders van pasgeboren baby’s bij het consultatiebureau een sticker met oefeningen krijgen. Deze stickers komen ook terug bij de kinderdagverblijven. Bovendien krijgen alle locaties van de kinderdagverblijven en consultatiebureaus een spiegel die kinderen uitdaagt tot bewegen. Zo versterken we met elkaar de boodschap om bewegen te stimuleren.”

Meer weten?

Samenwerking vanuit of met de JGZ voor het stimuleren van bewegen bij kinderen kan bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Het belang van samenwerken komt ook terug in de JGZ-richtlijnen ‘Motorische Ontwikkeling’ (2019) en ‘Houding en Bewegen’ (2020). Deze richtlijnen adviseren lokaal de handen ineen te slaan om bewegen te bevorderen.

Bekijk de presentatie van JGZ Live! terug op de website van het NCJ.

afbeelding beweegrichtlijnen test

Wil jij deze updates voortaan direct in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de Kennisupdate Jeugd!