Spring naar content

Inspiratie voor nieuwe colleges en gemeenteraden: ‘Beweging in je coalitieakkoord’

Met een Inspiratieblad ‘Beweging in je coalitieakkoord’ laat Kenniscentrum Sport & Bewegen nieuw gekozen raadsleden zien welke bijdrage sport en bewegen kan leveren aan een vitale samenleving in hun gemeente. Alle raadsgriffies plus de lijsttrekkers van de grootste partijen in elke gemeente hebben dit ontvangen, met concrete teksten die passen in een coalitie- of raadsakkoord. Maar het inspiratieblad is ook interessant voor beleidsmedewerkers sport, buurtsportcoaches en iedereen die als professional sport en bewegen inzet.

Het biedt suggesties voor beleid gericht op (onder meer):

  • een gezonde start voor de allerjongsten in de gemeente;
  • verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken;
  • vergroten van de kansengelijkheid;
  • klimaatadaptatie, energiebesparing en verduurzaming;
  • vitale sportaanbieders;
  • gezonde en sociaal verbonden inwoners.

Duurzame sportaccommodaties

Het inspiratieblad verwijst daarbij praktisch naar actuele kennis over deze onderwerpen voor meer achtergrondinformatie. Speciale aandacht gaat nog naar de factsheet ‘Lokale coalitieakkoorden. Duurzame sportaccommodaties’, die tegelijkertijd verschijnt en aan dit inspiratieblad is gekoppeld. Het gemeentelijk vastgoed met een sportfunctie is verantwoordelijk voor 75% van de CO2-uitstoot van de sportsector. Kenniscentrum geeft in de factsheet handvatten hoe je het stimuleren en ontwikkelen van duurzame sportaccommodaties kan opnemen in gemeentelijk beleid.

Wethouders sport

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen eerder al interviews gehouden met vijf ambitieuze wethouders sport van Apeldoorn, Leiden, Schiedam, Renkum en Nijmegen. Daarnaast is er een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de Sportcampagne ‘Wij winnen meer met sport’. Nu de uitslag van de verkiezingen bekend is, wenst Kenniscentrum alle raadsleden – in college of in de oppositie – met dit inspiratieblad een in alle opzichten een sportieve raadsperiode toe.