Spring naar content

Jacqueline Kronenburg een van de vijf vrouwen in vernieuwd bestuur TAFISA

De leden van TAFISA, de internationale organisatie voor sport en bewegen, hebben tijdens het wereldcongres in Slovenië een nieuw bestuur gekozen. Jacqueline Kronenburg, manager public affairs bij Kenniscentrum Sport & Bewegen, is officieel toegetreden tot de Board of Directors.

Het nieuwe bestuur telt voor het eerst in de 30-jarige geschiedenis van TAFISA vijf vrouwen.
De nieuwe president is Wolfgang Baumann, opvolger van Ju-Ho Chang uit Korea. Baumann (genomineerd namens de German Olympic Sports Confederation) was eerder secretaris-generaal binnen de internationale breedtesportorganisatie.

Jacqueline Kronenburg: “We hebben als Nederland – maar ook als Europa – veel te delen met en te leren van andere landen en succesvolle projecten elders in de wereld. In deze nevenfunctie zet ik me er met name voor in dat deze kennisdeling nog succesvoller wordt en dat de naam en faam van TAFISA sterker op de kaart wordt gezet. Met nu ook uit vrijwel alle continenten vrouwen in het bestuur, hoop en verwacht ik dat het onderwerp van diversiteit en inclusie nog hoger op de agenda zal staan.”

Missie TAFISA

Als internationale sport for all association streeft TAFISA naar een wereld waarin sport voor iedereen is; toegankelijk en onderdeel van het dagelijkse leven. Met 360 lidorganisaties uit 170 landen op alle continenten, breidt TAFISA steeds meer uit. Variërend van olympische comités, ministeries en landelijke kennisinstituten tot internationale federaties van specifieke vormen van breedtesport en regionale en lokale sportorganisaties. In Nederland zijn naast het Kenniscentrum ook NOC*NSF en de Koninklijke Wandel Bond Nederland lid.

Lid van TAFISA

Kenniscentrum Sport & Bewegen is al meer dan tien jaar actief lid van TAFISA. In 2013 organiseerde voorloper NISB het wereldcongres in Enschede en in 2017 de internationale kennissafari tijdens de eerste Europese Sport for All Games in Fryslan. In de afgelopen acht jaar vervulde Peter Barendse (inmiddels werkzaam bij Reddingsbrigade NL) een bestuursfunctie, laatstelijk als vice-president Europa. Hij is nu tot ‘honorary member’ benoemd tijdens de algemene ledenvergadering in Portoroz (Slovenië).

Over het congres

Het TAFISA World Congress in Slovenië (8-12 juni) trok 318 deelnemers uit 54 landen. Het eerstvolgende congres vindt plaats in Düsseldorf van 30 oktober tot 5 november 2023.