Spring naar content

Jongeren zelf aan het woord over sportdeelname

Kenniscentrum Sport & Bewegen gaat van start met een nieuw onderzoek waarin jongeren die in armoede opgroeien zelf aan het woord komen over hun beweegredenen om wel of niet te gaan sporten of bewegen.

Spelen, sporten, bewegen en creatieve activiteiten zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Alle kinderen moeten daarom de tijd en de ruimte krijgen om hieraan deel te nemen, ook kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. Toch voldoen deze kinderen minder vaak aan de beweegrichtlijnen, sporten zij wekelijks minder en zijn zij minder vaak lid van sportverenigingen dan kinderen die niet in armoede opgroeien. 

In de loop der jaren is kennis verzameld over de sport- en beweegdeelname van kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. Deze onderzoeken zijn inmiddels gedateerd en bovendien weten we maar weinig over de interesses, behoeften en de beleving van sport en bewegen vanuit de doelgroep zelf. Dat gaat Kenniscentrum Sport & Bewegen nu onderzoeken, zodat gemeenten hun armoedebeleid beter kunnen inrichten en verbinden met hun sport- en beweegbeleid. 

Een op de twaalf kinderen uit arm gezin

Eén op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in een huishouden met een laag inkomen. Gemeenten ontvangen sinds 1 januari 2017, in de vorm van een decentralisatie-uitkering, jaarlijks 85 miljoen euro voor armoedebestrijding onder kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste gemeenten (93%)  tegemoetkomingen aanbieden voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen: voorzieningen om te kunnen sporten en bewegen en maatschappelijk te participeren. 

Ondanks deze voorzieningen maakt een groot deel van de jeugd die opgroeit in een gezin met een laag inkomen hier (nog) geen gebruik van. Wat betekent sporten en bewegen voor hen, wat hebben zij nodig om deel te kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten en wat heeft hun interesse? Waarom doen zij dat wel of niet? Wat is er nodig om sporten en bewegen ook voor deze kinderen mogelijk te maken? Kenniscentrum Sport & Bewegen gaat de jongeren zelf vragen wat zij willen.

Onderzoek onder de jeugd zelf

Kenniscentrum Sport & Bewegen vindt dat sporten en bewegen beter bereikbaar en toegankelijk moet zijn voor alle kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, zodat ook zij profiteren van de positieve effecten van sporten en bewegen. 

In het kwalitatieve onderzoek worden jongeren (12-18 jaar) die nu niet structureel deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten, zelf bevraagd. Ze worden ook betrokken bij de duiding van de uitkomsten van de interviews: de jongere zelf staat dus centraal. De onderzoeksuitkomsten zullen in najaar 2020 beschikbaar zijn. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen beleidsmakers en uitvoerders in gemeenten beoordelen of en zo ja hoe zij hun lokale armoedebeleid – en de kindvoorzieningen voor sporten en bewegen daarin – moeten aanpassen. Naast inzicht in beweegredenen, blijft ook (nieuw) kwantitatief onderzoek noodzakelijk om gemeenten te helpen bij hun beleidskeuzes en -uitvoering. Daarover blijft Kenniscentrum Sport & Bewegen in gesprek met onderzoeksorganisaties. 

Wil je op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten van dit onderzoek? Laat dan hier je gegevens achter.

Meer informatie?

Neem contact op met Laura Butselaar via laura.butselaar@kenniscentrumsportenbewegen.nl.