Spring naar content

Kenniscentrum bedankt Bruno Bruins voor grote bijdrage voor de sport

Met het aftreden van Bruno Bruins als minister voor Medische Zorg, verliest ook de sector sport en bewegen een bijzonder bekwame bewindspersoon. Namens Kenniscentrum Sport & Bewegen bedankt directeur-bestuurder Bert van Oostveen hem voor alles wat hij voor de sport heeft gedaan.

“We hebben Bruno Bruins rond de totstandkoming van het Sportakkoord leren kennen als een betrokken en toegewijde minister van wie sporten en bewegen ook gewoon ‘lol’ mocht zijn. 

We zijn hem dankbaar voor de ruimte en het vertrouwen die hij ons als Kenniscentrum heeft geboden. Daardoor waren we in staat onszelf om te vormen naar een instituut met meerwaarde voor alle professionals in de sport- en beweegsector.

Bij de Voorzet in de beachsporthal van de Haagse Sportcampus overhandigde Bert van Oostveen in maart 2018 de kennisupdates als basis voor de discussies over de inhoud van het Nationaal Sportakkoord.
Foto: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Goede herinneringen hebben wij onder meer aan het optreden bij ‘de Voorzet’, waar hij met blote voeten in het zand in de Haagse beachsporthal de aftrap gaf voor het Nationaal Sportakkoord. Onlangs merkten we weer bij een werkbezoek over sporthulpmiddelen in Den Haag zijn betrokkenheid bij sporters met een beperking. We weten dat hij altijd uitkeek naar de overleggen met de woordvoerders sport in de Tweede Kamer, juist omdat daar over de politieke grenzen heen eensgezind aan het beste voor de sport werd gewerkt.”

Het vertrek van de minister vanwege oververmoeidheid is een verdrietige, maar begrijpelijke stap. Bert van Oostveen: “Met respect en waardering hebben wij gezien hoe Bruno Bruins de laatste weken optrad rond de Corona-crisis. We wensen hem een voorspoedig herstel toe en zoals vanochtend op vrijwel alle radiostations te horen was, geldt wat betreft ons ook voor hem: ‘You’ll never walk alone’…”

Kenniscentrum Sport & Bewegen wenst Martin van Rijn, de tijdelijke vervanger van Bruno Bruins, veel succes met de portefeuille Medische Zorg en Sport.