Spring naar content

Kenniscentrum feliciteert nieuwe minister voor Sport

Vandaag heeft de minister-president bekend gemaakt dat Tamara van Ark per 9 juli de opvolger wordt van de tijdelijk benoemde minister Martin van Rijn, van de portefeuille Medische Zorg en Sport op het ministerie van VWS. Kenniscentrum Sport & Bewegen feliciteert haar van harte met deze benoeming en bedankt Martin van Rijn voor zijn betrokkenheid bij de moeilijke periode die de sport nu meemaakt in coronatijd.

Met de benoeming van Tamara van Ark – nu nog staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid – als nieuwe minister voor Sport krijgt het departement van VWS weer een bewindspersoon met een verleden als wethouder (gemeente Zuidplas). 

Foto: Tamara van Ark

Sport en bewegen is een sector waarin gemeentelijk beleid en lokale uitvoering een belangrijke stempel drukken. Het Nationaal Sportakkoord, door minister Bruno Bruins in 2018 geïnitieerd, heeft inmiddels in vrijwel elke gemeente geleid tot een lokaal sportakkoord. In maar liefst 339 van de 355 gemeenten is dit al gerealiseerd of wordt eraan gewerkt met behulp van een sportformateur. 

De coronacrisis en de impact op de sport en de roep om meer aandacht voor sport en bewegen in het kader van een gezonde leefstijl en vitaliteit op latere leeftijd zijn daarnaast thema’s die de komende tijd zeker aandacht zullen vragen. Kenniscentrum Sport & Bewegen draagt hieraan bij – met het ministerie van VWS als belangrijkste financier – met kennis uit wetenschap, beleid en praktijk van sport en bewegen.