Spring naar content

Kenniscentrum maakt Europese subsidies voor sport steeds beter bereikbaar

Samenwerking met Sportsubsidie.nl

Alle informatie bij elkaar over Europese subsidies die interessant zijn voor iedereen die grensoverschrijdend samenwerkt voor onderzoek en innovatie in sport en bewegen: dat vind je in de net gepubliceerde Whitepaper Europese financieringsmogelijkheden 2020

Kenniscentrum Sport & Bewegen wil de kloof tussen Europa en de Nederlandse sector sport en bewegen verkleinen. Dit uitgebreide overzicht is daarin een belangrijk hulpmiddel voor organisaties die zich serieus willen oriënteren op Europese programma’s als Erasmus+ Sport, Horizon Europe en Europese structuur- en investeringsfondsen. De Whitepaper is tot stand gekomen met medewerking van Sportsubsidie.nl en ZonMw/Sportinnovator. Het digitale naslagwerk biedt naast een overzicht van programma’s en calls ook een vooruitblik op de nieuwe 7-jarige subsidieprogramma’s die vanaf 2021 hun intrede zullen doen. Vanuit zijn onafhankelijke positie richt Kenniscentrum Sport & Bewegen zich vooral op het verzamelen en verspreiden van kennis over mogelijkheden van Europese programma’s, ook via onze Sportsubsidie database.

Volgens Kenniscentrum Sport & Bewegen kunnen Nederlandse sportorganisaties en overheden nog veel meer gebruik maken van de mogelijkheden van financiering en kennisuitwisseling binnen Europa. Directeur Bert van Oostveen: “Daarom investeren we in drukbezochte inspiratiebijeenkomsten over Erasmus+, een Europees Sportdebat, de organisatie van een stakeholders-reis naar Brussel en kennisproducten als deze Whitepaper.”

Titelpagina van de whitepaper Europese financieringsmogelijkheden met aangepaste Europese vlag

Samenwerking met Sportsubsidie.nl

Vanuit zijn onafhankelijke positie richt Kenniscentrum Sport & Bewegen zich vooral op het verzamelen en verspreiden van kennis over mogelijkheden van Europese programma’s. Daar waar concrete vragen voor begeleiding bij Europese subsidieaanvragen komen, is een rol weggelegd voor ondernemende subsidiebureau’s en niet voor een kenniscentrum. Sportsubsidie.nl heeft in de persoon van Ben Moonen constructieve bijdragen geleverd aan de ‘Europese’ activiteiten van het Kenniscentrum. Daarom hebben beide partijen in een samenwerkingsovereenkomst bevestigd dat deze expertises elkaar aanvullen en versterken. Over en weer wordt kennis gedeeld, zodat de Nederlandse sector sport en bewegen nog beter wordt bediend richting ‘Brussel’. 

De samenwerkingsovereenkomst is donderdag 5 maart getekend op het Kennisplatform van de Vakbeurs Sportaccommodaties in Houten door Bert van Oostveen en Ben Moonen.