Spring naar content

Kenniscentrum ondersteunt wetenschappelijke notitie relatie corona en leefstijl

Mensen met chronische aandoeningen en co-morbiditeit lopen het grootste risico om ernstig ziek te worden van een COVID-19 infectie en hebben beduidend meer kans om hieraan te overlijden. Lifestyle4Health publiceert vandaag een breed gesteunde wetenschappelijke notitie over wat er nu bekend is over de relaties tussen Coronavirus COVID-19 en leefstijlgerelateerde ziekten. Kenniscentrum Sport & Bewegen is een van de twintig ondersteunende organisaties, naast bijvoorbeeld UMC Utrecht Hersencentrum, Amsterdam Public Health Research Institute, Nierstichting, Menzis en de Bas van de Goor Foundation.

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health) en de Vereniging Arts en Leefstijl bepleiten samen structurele investeringen in leefstijl, leefstijlgeneeskunde en leefomgeving. Vereniging Arts en Leefstijl biedt 19 mei Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS een brief aan om kenbaar te maken dat vitale leefstijl-maatregelen grotendeels ontbreken in de aanpak rondom het Coronavirus. Deze brief is in enkele dagen door 1875 zorgprofessionals getekend.

Leefstijlgerelateerde ziekten

Artsen en wetenschappers rapporteren dat vooral mensen met onderliggend lijden kampen met een ernstig beloop van COVID-19. In een groot deel van de gevallen is dit onderliggend lijden een (combinatie van) chronische leefstijlgerelateerde ziekte zoals obesitas, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en type 2 diabetes. Dergelijke aandoeningen zijn een direct gevolg van metabole ontregeling. 

In de eerder uitgebrachte bundel ‘wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde’ is door Lifestyle4Health (een initiatief van TNO en LUMC) beschreven wat de mogelijkheden zijn voor het inzetten van leefstijlinterventies in de behandeling van leefstijlgerelateerde ziekten. Aan deze publicatie heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen bijgedragen met de evidentie over beweeginterventies. Vereniging Arts en Leefstijl zet zich in om een praktische vertaling te maken van dit wetenschappelijke bewijs en ondersteunt zorgprofessionals in de advisering van hun patiënten: door praktische tools aan te reiken, met scholing, belangenbehartiging en lobby.

Wetenschappelijke notitie

Experts van TNO en LUMC beschrijven in de wetenschappelijke notitie die vandaag verschijnt de huidige inzichten over de relatie tussen COVID-19, weerstand, metabole ontregeling en leefstijlinterventies. Deze notitie is een addendum op de eerdere bundel. Het doel van de notitie is dat beleidsmakers beter geïnformeerd beleid kunnen uitzetten voor de huidige praktijk én relevante onderzoeksvragen gedefinieerd kunnen worden voor de toekomst. De notitie worden zeer breed gesteund. Dr. Hanneke Molema (Lifestyle4Health): “De coronapandemie – en meest recente wetenschappelijke inzichten – bevestigen dat leefstijl, leefomgeving en leefstijlgeneeskunde van cruciaal belang zijn voor een gezonde samenleving, juist nu”. 

Brief

De wetenschappelijke notitie van Lifestyle4Health sluit naadloos aan op de boodschap van de zorgprofessionals in de brief van Vereniging Arts & Leefstijl. Zij stellen dat de COVID-basisregels voor iedereen helder zijn: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, 1.5 meter afstand houden, geen handen schudden, en thuis werken. Maar er ontbreekt een vitale maatregel, namelijk gezond leven. Dit schrijft Vereniging Arts en Leefstijl namens 1.875 medisch specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals in een brief aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Vandaag biedt Vereniging Arts en Leefstijl de brief aan. Vice-voorzitter en huisarts Iris de Vries: “Als leefstijl ooit op de agenda zou moeten staan, dan is het nu”. 

Kansen voor de toekomst

Met de brief en de notitie wordt duidelijk dat wetenschap en praktijk het er over eens zijn dat gezond eten, voldoende bewegen, stoppen met roken en voldoende ontspanning de metabole gezondheid en weerstand van mensen kunnen verhogen. Het door VWS ingezette beleid omtrent het Preventieakkoord en de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) sluit hierbij aan. Dat er nog meer kan en wenselijk is laten de brede steun voor zowel de brief van de Vereniging Arts en Leefstijl als de notitie van Lifestyle4Health zien. Lifestyle4Health en de Vereniging Arts en Leefstijl bepleiten structurele investeringen in leefstijl, leefstijlgeneeskunde en leefomgeving en bieden hierbij hulp en steun aan vanuit de wetenschap en praktijk.

Lees ook: