Spring naar content

Reactie discussienota VWS: gezondheidszorg in de toekomst meer ‘in beweging’?

Nog te weinig wordt in de zorg gebruik gemaakt van sport en bewegen als meest laagdrempelige manier om ziektegevallen en complicaties in de toekomst te verminderen. 

Met dat uitgangspunt heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen op 30 januari 2021 een reactie gegeven op de door het ministerie van VWS georganiseerde internetconsultatie van de Discussienota Zorg voor de Toekomst. In totaal hebben 283 organisaties en individuen op deze nota gereageerd, die de bouwstenen levert voor nieuw gezondheidsbeleid in het nieuwe kabinet dat na de verkiezingen zal aantreden. Onder hen naast het Kenniscentrum vanuit de sport onder meer door NOC*NSF en de Vereniging voor Sportgeneeskunde. Op het gebied van het bevorderen van een gezonde leefstijl hebben bijvoorbeeld ook Alles is Gezondheid, het instituut voor Positieve Gezondheid, Arts en Leefstijl en Trimbos Instituut gereageerd.

“Het wordt tijd dat we de gezondheidszorg niet alleen zien als bestrijding van ziekte, maar als zorgen voor onze gezondheid: precies zoals het woord al aangeeft. Als sport(begeleiding) op een kwalitatief goede manier is vormgegeven, is dit feitelijk een vorm van zorg. Een vorm van zorg met een positieve connotatie, die lokaal goed georganiseerd en tot in de haarvaten van onze samenleving geborgd is”, zo begint de bijdrage van het Kenniscentrum. In het stuk wordt o.a. aandacht gevraagd voor meer regionale samenwerking, inzet van buurtsportcoaches en de juiste financiële prikkels.

Lees de complete reactie