Spring naar content

Kenniscentrum Sport en Bewegen lanceert ‘Kennisagenda esports: prestatieverbetering’

Met de ‘Kennisagenda esports: prestatieverbetering’ heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen de eerste kennisagenda op het vlak van esports gepubliceerd. Op de Alienware Training Facility van top-esportsorganisatie Team Liquid overhandigde auteur Dion Bulkens de agenda aan Frederik Peters (Branchevereniging Esports Nederland), hoogleraar Peter Beek (wetenschapsplatform Watertoren Sport en Bewegen) en Esthrella Khouw (Landelijk Sportkunde Overleg en namens SIA Lectorenplatform Sport en Bewegen).

De Kennisagenda esports: prestatieverbetering biedt een uitgangspunt voor onderzoek naar presteren in esports en is opgesteld in samenwerking met Nederlandse esportcoaches, stafleden en onderzoekers uit de (top)sportwetenschap.

v.l.n.r. Frederik Peters, Peter Beek, Dion Bulkens, Esthrella Khouw | Foto: Mathilde Dusol

De kennisagenda bestaat uit vijf belangrijke prestatie-indicatoren in esports: coachingsstijlen, trainingsmethoden en -programma’s, talentherkenning en -ontwikkeling, presteren onder druk, slaap-waakritme & herstel. Elke indicator is onderbouwd met praktijkrelevante achtergrondinformatie en toevoegingen vanuit de wetenschap.

‘Toenemende relevantie’

Dion Bulkens is specialist esports, gaming en gamification bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Samen met collega Willem-Paul Wiertz (specialist topsport) schreef hij deze eerste esports-agenda. Bulkens: “Deze kennisagenda is het gevolg van de toenemende maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van dit thema. De agenda is gebaseerd op de ervaringen en vragen van esportscoaches en biedt daarmee belangrijke inzichten voor onderzoekers. We streven ernaar om deze agenda aan te laten sluiten bij bestaande kennisagenda’s, zodat de werelden van sport en esports ook in onderzoek samensmelten.”

Frederik Peters, voorzitter van Branchevereniging Esports Nederland: “Het is onze ambitie om Nederland structureel in de top tien van beste esportslanden ter wereld te krijgen. Gedegen onderzoek vormt een belangrijke basis om dat te bereiken en in deze kennisagenda zien we hiervoor de eerste stappen. Als verbindende en vertegenwoordigende vereniging van de esportsbranche zijn wij blij met dit initiatief.”

Hoogleraar Peter Beek, kernteamlid van wetenschapsplatform Watertoren Sport en Bewegen: “Deze kennisagenda sluit uitstekend aan bij het thema Slimmer en beter bewegen uit onze kennisagenda en bij de route Sport en Bewegen van de Nationale Wetenschapsagenda. De bij de Watertoren aangesloten kennisinstellingen dragen graag bij aan de uitvoering van deze kennisagenda, te meer omdat esports de toekomst heeft en – mede vanwege het digitale karakter ervan – veel mogelijkheden biedt voor innovatief wetenschappelijk onderzoek, waarbij esporters direct zijn gebaat. Het is verheugend dat reeds bij het opstellen van de agenda esportcoaches en onderzoekers elkaar hebben gevonden.”

Sanne de Vries, voorzitter van SIA Lectorenplatform Sport en Bewegen: “Gezien de opkomst van esports vinden wij het vanuit het SIA Lectorenplatform Sport en Bewegen ontzettend belangrijk om evidence- en experience-based handvatten te bieden aan esporters en de betrokken professionals om hen te helpen de top te bereiken. Wij doen hier praktijkgericht onderzoek naar, maar zorgen er ook voor dat het terechtkomt in de hbo-opleidingen van toekomstige sport- en beweegprofessionals, zoals in de minor esports, gaming & gamification op De Haagse Hogeschool.”

‘Belangrijk dat onderzoekers blijven meekijken’

De uitreiking van de kennisagenda bij Team Liquid (Utrecht) vond plaats na afloop van het door Kenniscentrum Sport & Bewegen georganiseerde online seminar over talentontwikkeling in esports. Bulkens, tot slot: “Esports is nog jong. De komende jaren zal de sector zich professionaliseren. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van esports dat onderzoekers blijven meekijken in deze wereld. En dan niet alleen op het vlak van presteren in de topsport, maar ook op bijvoorbeeld inclusiviteit, integriteit en governance.”

4 oktober: Kennisevent esports, gaming en gamification (EGG)

Woensdag 4 oktober organiseren Kenniscentrum Sport & Bewegen en Techonomy in Stadion Galgenwaard de derde editie van het Kennisevent EGG. Ben jij als sport- en beweegprofessional benieuwd naar de (on)mogelijkheden die esports, gaming en gamification bieden? Meld je dan aan voor deze dag vol inspirerende keynotes, deepdives en paneldiscussies. Meer informatie vind je op kenniseventegg.nl.

Kenniscord EGG

Kenniscentrum Sport & Bewegen is onlangs gestart met het Kenniscord Esports, Gaming en Gamification (EGG). Dit is een online community op het platform Discord voor professionals met als doel kennis te delen over EGG. Wil je vragen stellen en/of ervaringen en praktische en wetenschappelijke kennis delen? Het Kenniscord EGG vind je hier.