Spring naar content

Kenniscentrum Sport & Bewegen trotse nieuwe partner van Alliantie Kinderarmoede

Onlangs verwelkomde de Alliantie Kinderarmoede ons Kenniscentrum Sport en Bewegen als een van haar nieuwe partners. De Alliantie Kinderarmoede is een netwerk van publieke en private partijen dat een einde wil aan kinderarmoede in Nederland. Een op de 11 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Kinderen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s en worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling. Een gegeven dat niet past bij een welvarend land als het onze maar tegelijkertijd wel de dagelijkse realiteit is. De alliantie sprak met Jamilla Vervoort, Specialist Meedoen door sport en bewegen over de beweegredenen om partner te worden.

Wat is de missie van Kenniscentrum Sport & Bewegen?

‘Wij maken kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. We verspreiden de kennis en producten om professionals te ondersteunen om onder andere jeugd die opgroeit in armoede te bereiken en betrekken bij sport en bewegen. Door mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten participeren deze kinderen in de maatschappij. Bovendien zorgt meedoen aan sport en bewegen voor veel positieve effecten, zoals meer zelfvertrouwen, een groter sociaal netwerk en een betere gezondheid, waar zij in hun hele leven profijt van hebben.

Waarom zijn jullie aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede?

‘We zien in Nederland een groeiende kloof van kansenongelijkheid tussen gezinnen met een hoog en laag inkomen. Niet alleen op het gebied van gezondheid en onderwijs, maar ook op het gebied van meedoen in de samenleving. Wij hebben ons aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede, omdat wij, net zoals alle andere partners, ervoor willen zorgen dat kinderen die opgroeien in armoede dezelfde kansen krijgen als alle andere kinderen in Nederland. En vanuit onze organisatie dan dezelfde kansen om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten.

Met welke partner van de Alliantie Kinderarmoede zou je in contact willen komen?

‘Met de verschillende gemeenten. We willen graag weten hoe we hen kunnen helpen om ervoor te zorgen dat álle kinderen een kans krijgen om mee te doen aan sport en bewegen. Aan welke kennis, handvatten of adviezen hebben zij behoefte? We willen hen ondersteunen en faciliteren om de ambitie ‘Alle kinderen kunnen meedoen’ waar te maken.

Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren om het werk te doen dat je doet?

‘Zelf heb ik als kind de kans gekregen om aan sport en bewegen te doen en dus heb ik mogen ervaren hoe fijn dat is en wat voor positieve effecten het heeft. Dat zie ik ook bij anderen om mij heen. Ik gun ieder kind in Nederland een kans om mee te doen en ook die positieve effecten van sporten en bewegen te ervaren. Om ervoor te zorgen dat zij zich ook goed voelen, vriendjes en vriendinnetjes maken, meer zelfvertrouwen krijgen en het plezier van sport kunnen ervaren. Doordat zij meedoen.

Onlangs organiseerden jullie het Kenniscafé ‘Kan ik Meedoen?’…

Twee vragen die centraal stonden waren: “Hebben gemeenten in beeld wat jongeren die arm opgroeien tegenhoudt om mee te doen aan sport- of beweegactiviteiten?” En: “Zijn er oplossingen om deze jongeren te ondersteunen om actiever te worden?” Welk antwoord kunnen jullie na afloop formuleren?

‘In nagenoeg alle gemeenten in Nederland zijn er (financiële) regelingen die kinderen de kans geven om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur, met wie we de bijeenkomst organiseerden, speelt hier een grote rol in. Dat dit fonds er is, is echt heel belangrijk. Maar financiële ondersteuning is lang niet altijd genoeg, blijkt uit de sport en beweegcijfers. Een groot deel van de doelgroep weet de weg naar de sportvereniging nog niet te vinden. Zij ervaren vaak nog andere belemmeringen om mee te doen, zoals gebrek aan tijd, stress of gezondheidsproblemen. Het is belangrijk dat er zowel beleidsmatig als in de uitvoering aandacht is voor deze belemmeringen. Er wordt nog te vaak gedacht vanuit het systeem.  Maar juist de context waarin deze kinderen en jongeren opgroeien is heel belangrijk. Daar ontstaan hun sport- en beweeggewoonten waar we met ons beleid veel meer op aan kunnen sluiten. De doelgroep ondersteunen door veel meer aan te sluiten bij hun leefwereld.’

Wat zijn de belangrijkste inzichten die werden besproken tijdens het Kenniscafé ‘Kan ik Meedoen’?

‘Tijdens het Kenniscafé kwam meermaals aan bod dat het zo belangrijk is om aan te sluiten bij de leefwereld van de kinderen en jongeren; zoek ze op, ga dat gesprek aan, vraag waar ze behoefte aan hebben. We hoorden opnieuw dat er bij deze kinderen grote behoefte is aan bijvoorbeeld veldjes en pleintjes in de buurt, dicht bij huis en goed onderhouden. Sporten bij een sportvereniging is voor hen niet altijd dé oplossing. Het zou goed zijn als we kunnen zorgen dat we op de pleintjes en veldjes iets kunnen toevoegen wat je ook bij een sportvereniging leert. Bijvoorbeeld als daar een buurtsportcoach is, die samen met de jongeren aan de slag gaat. Voor geïnteresseerden is het Kenniscafé, of onderdelen van het kenniscafé hier terug te kijken.’

Oproep aan de partners

‘Wil je als gemeente of andere partner advies krijgen of meer weten over het bereiken en betrekken van kinderen en jongeren in armoede bij sport en bewegen? Neem dan contact op met Jamilla Vervoort via jamilla.vervoort@kenniscentrumsportenbewegen.nl.