Spring naar content

Kenniscentrum Sport en Bewegen is door Effectory onderscheiden als World-class Workplace 2023-2024

Effectory en Kenniscentrum Sport & Bewegen maken met plezier bekend dat Kenniscentrum Sport & Bewegen onderscheiden is als World-class Workplace 2023-2024. Het label staat voor goed werkgeverschap. 

Via Effectory is een organisatiebrede enquête gehouden, waarin alle medewerkers werd gevraagd om het werkgeverschap te beoordelen. Met name sfeer, vertrouwen, cultuur, werkomgeving, organisatiedoelen en -visie scoren hoog. Onze medewerkers ervaren hun werk als betekenisvol en dankbaar, zijn trots op hun baan en voelen zich binnen de organisatie op hun plek. 

Kenniscentrum Sport & Bewegen is uitgeroepen tot World-class Workplace, omdat de e-NPS en werkgeverschapscores boven de regionale benchmark liggen. De benchmarks van Effectory worden bepaald aan de van hand antwoorden van medewerkers van een groot aantal organisaties. Zo weten organisaties die als World-class Workplace worden onderscheiden dat hun ranking is gebaseerd op een betrouwbare dataset. 

Bert van Oostveen, directeur-bestuurder Kenniscentrum Sport & Bewegen: “Eind vorig jaar hebben we voor het eerst ons medewerkerstevredenheidsonderzoek met Effectory uitgevoerd. En dan meteen met dit resultaat! Daar zijn we ongelooflijk trots op en het sterkt ons in de keuzes die we hebben gemaakt om de persoonlijke ontwikkeling én het welzijn van onze collega’s centraal te stellen en goed te ondersteunen. We blijven de feedback van onze medewerkers ook in de toekomst gebruiken om onze organisatie en ons werk te optimaliseren.”

Over World-class Workplace

World-class Workplace, voorheen in Nederland bekend als ‘Beste Werkgevers’, is 15 jaar geleden gelanceerd en inmiddels uitgegroeid tot Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. World-class Workplaces worden door hun medewerkers hoger beoordeeld dan hun branchegenoten op goed werkgeverschap. Het keurmerk is gratis en niet te koop, organisaties kunnen het alleen verdienen door een goede beoordeling van hun eigen medewerkers. Dit maakt dat het keurmerk voor sollicitanten het bewijs is dat ze bij een goede werkgever terechtkomen. Effectory is 15 jaar geleden begonnen met het in kaart brengen en belonen van goede werkgevers en goed werkgeverschap.

Meer weten over hoe we als Kenniscentrum Sport & Bewegen inzetten op goed werkgeverschap? Neem dan contact op met Margot Fleuren, HR manager.  

Meer weten over Effectory? Neem dan een kijkje op www.effectory.com