Spring naar content

Kenniscentrum Sport en Bewegen start aanvoerdersgroep armoede

Samen met zes gemeenten heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen een aanvoerdersgroep gevormd rondom het thema kansenongelijkheid in sport- en beweegdeelname van jeugd naar sociaal economisch milieu. Deze gemeenten nemen de komende maanden hun aanpak onder de loep om de (sport- en beweeg)participatie van hun jeugd in armoede te vergroten.

De zes deelnemende gemeenten zijn: Alkmaar, Breda, Dordrecht, Meerssen, Stein en Twenterand. Zij hebben elk hun eigen ambities en vraagstukken. Denk hierbij aan: het vergroten van het bereik, het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen, het beter in beeld krijgen van de behoeften van de doelgroep en het beter betrekken van de doelgroep bij de vormgeving en uitvoering van het beleid.

Kenniscentrum Sport & Bewegen begeleidt en volgt het traject, dat loopt voor minimaal een jaar. Naast dat de gemeenten zelf aan de slag gaan met hun eigen vraagstuk, komen ze ook samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. In de komende weken wordt bij elke gemeente een beginanalyse gemaakt, waarna ze een plan van aanpak opstellen en aan de slag gaan.

‘Nog steeds wordt een grote groep niet bereikt’

Laura Butselaar en Jamilla Vervoort (Kenniscentrum Sport & Bewegen): “Mensen die in armoede leven blijven achter, ook als je kijkt naar hun sport- en beweegdeelname. Dit terwijl sporten en bewegen juist voor deze doelgroep zoveel meerwaarde kan hebben. Gemeenten hebben een primaire verantwoordelijkheid om deze groep mee te laten doen aan de maatschappij. Ondanks alle inzet wordt er nog steeds een grote groep niet bereikt.”

Ze vervolgen: “Het proces binnen de aanvoerdersgroep wordt er één van samen leren, uitproberen, misschien vallen en opstaan. De ervaringen die we de komende maanden opdoen delen we, zodat ook de andere gemeenten in Nederland hiervan kunnen leren en geïnspireerd raken.”

Blijf op de hoogte

Benieuwd naar de ontwikkelingen binnen de aanvoerdersgroep? Hou dan onze websites – kenniscentrumsportenbewegen.nl en Allesoversport.nl – in de gaten. Updates worden ook gedeeld in de Kennisupdate Jeugd, waarvoor je je hier kunt aanmelden.

Meerwaarde van sport en bewegen

Met elkaar sportief bezig zijn kan voor mensen in armoede voor een lichtpuntje zorgen – door mee te kunnen doen, ergens bij te horen, gezien te worden of nieuwe vrienden te maken. Maar ook om emoties of frustraties kwijt te kunnen. Meer weten over de positieve invloed, die sport en bewegen op deze doelgroep kan hebben? Lees dan de blog van Jamilla Vervoort.