Spring naar content

Lancering pilot: beweegstimulerende inrichting bij de jeugdgezondheidszorg

Vandaag stond de lancering van de pilot beweegstimulerende inrichting bij JGZ-locaties op het programma. De pilot heeft als doel om het belang van bewegen voor de allerjongsten beter op de kaart te zetten bij ouders. Aan de Amsterdamse organisatie SAG Zorgontwikkeling met de locatie Ouder- en Kindteam Gaasperdam de eer om de pilot af te trappen, zij hadden vandaag als eerste van de in totaal vijf deelnemende locaties hun lancering. 

jongetje knipt lintje door bij de opening van lancering van de pilot beweegstimulerende inrichting bij JGZ-locatie

Uit een peiling van Opvoedinformatie Nederland en Kenniscentrum Sport & Bewegen (2019) blijkt dat het thema bewegen volgens 77% van de ouders niet wordt besproken op consultatiebureaus. 71% van de ouders heeft echter wel behoefte aan dit gesprek. Hier ligt een mooie kans voor de jeugdgezondheidszorg. Met deze pilot hopen we dat het gesprek over het belang van bewegen vaker gevoerd gaat worden. De pilot is een samenwerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS.

Beweegstimulerende inrichting

De wacht- en consultatieruimtes van de deelnemende locaties zijn met verschillende middelen op zo’n manier ingericht dat het uitstraalt dat bewegen belangrijk is en dat het bewegen stimuleert. Denk aan een spiegel met een dobbelsteen inclusief bewegingen die kinderen voor de spiegel kunnen uitvoeren, of vloerstickers met patronen die kinderen springend kunnen volgen op weg naar de consultatieruimte. Maar ook bijvoorbeeld een verplaatsbaar object met een trap waar kinderen op kunnen klimmen om vervolgens mee te kijken bij het omkleden, meten of wegen van hun broertje of zusje. 

Het belang van bewegen

Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters tot volwassenen. Zo heeft bewegen een positieve invloed op de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. De basis voor een goede motorische ontwikkeling wordt in de eerste zes maanden gelegd. De Gezondheidsraad (2017) benadrukt daarom ook niet voor niets dat het er bij jonge kinderen vooral om gaat dat zij gevarieerd bewegen en motorische vaardigheden aanleren.

Uitstel vanwege coronacrisis

De pilot had eigenlijk al in het voorjaar van start moeten gaan, vanwege de coronacrisis is dit uitgesteld naar september. De voorbereidingen lagen even stil, maar in de zomer is achter de schermen de draad weer opgepakt. De pilot loopt gedurende drie maanden, daarna worden de resultaten geanalyseerd en vervolgacties bepaald. 

Deelnemende locaties:

  • GGD Gelderland-Zuid
  • GGD Limburg-Noord
  • GGD Regio Utrecht
  • SAG Zorgontwikkeling BV (neemt deel met twee locaties)

Deze pilot met beweegstimulerende inrichting in de jeugdgezondheidszorg is onderdeel van de Kleine Beweegagenda, die voortkomt uit het deelakkoord Vaardig in Bewegen uit het Sportakkoord.