Spring naar content

Lessons learned clubkadercoaching

Eind vorig jaar zijn de proeftuinen clubkadercoaching afgerond. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft gedurende 1,5 jaar succesfactoren en tips verzameld en recent gebundeld in de ‘Lessons learned proeftuinen clubkadercoaching 2019-2020’. Nieuwe buurtsportcoaches, gemeenten, sportservices en sportbonden kunnen deze learnings direct toepassen in hun eigen praktijk als clubkadercoach, werkgever of als coördinator die de clubkadercoach ondersteunt.

In 2019 werd de pilot clubkadercoaching opgestart door NOC*NSF in samenwerking met 7 gemeenten en 8 sportbonden. Vanuit de verbreding van de Brede Regeling Combinatiefuncties werden buurtsportcoaches aangesteld als clubkadercoach. Zij werden bij ruim 50 verenigingen ingezet om trainersbegeleiding te introduceren en te borgen. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft succesfactoren en praktische tips verzameld via bijeenkomsten en gesprekken met betrokken sportbonden en gemeenten en door middel van kennisdelingsbijeenkomsten en focusgroepen met clubkadercoaches. De lessons learned zijn ingedeeld in verschillende fases; van werving en selectie van de clubkadercoach tot de uitvoering,overdracht en borging binnen de club. Eén van de belangrijkste onderwerpen bleek het voortdurend werken aan draagvlak, bij het bestuur, leden, ouders en trainers, maar ook binnen de gemeente en de bond.

Het Mulier Instituut heeft een procesevaluatie uitgevoerd en concludeerde daarin het volgende over de rol van Kenniscentrum Sport & Bewegen: “Het ophalen van de learnings door Kenniscentrum Sport & Bewegen wordt door alle partijen als zeer waardevol ervaren. De organisatie van de bijeenkomsten werd gecombineerd met de projectbijeenkomsten en zijn goed bezocht. Tegelijk zijn de learnings ook direct gebruikt in het project.”.

Inmiddels is een tweede tranche van gemeenten gestart met clubkadercoaching. Voor hen en voor andere geïnteresseerde gemeenten, buurtsportcoaches, sportservices en sportbonden is meer informatie (waaronder bovengenoemde learnings) te vinden op Allesoversport.nl en op de website van NOC*NSF.