Spring naar content

Manifest Sportieve Gezonde Generatie voor informateur Tjeenk Willink

“Een sportieve en gezonde samenleving valt of staat bij het van jongs af aan bijbrengen van een sportieve en gezonde leefstijl. Nu, meer dan ooit, is het duidelijk waarom er geïnvesteerd moet worden in preventie. De basis hiervoor ligt bij het in beweging krijgen van alle kinderen naar een Sportieve Gezonde Generatie.” 

Informateur Herman Tjeenk Willink krijgt deze week een manifest ‘Naar een Sportieve Gezonde Generatie’ aangeboden dat – gecoördineerd door NOC*NSF – door 25 maatschappelijke organisaties is ondertekend. Het manifest is tot stand gekomen met medewerking van kennispartners Kenniscentrum Sport & Bewegen en Mulier Instituut.

Bijna 40% van de kinderen van vier tot en met elf jaar en bijna 60% van de 12- tot en met 17-jarige jongeren voldoet in 2020 niet aan de beweegrichtlijnen. In de coronatijd zijn deze percentages nog verder teruggelopen door de beperkte mogelijkheden voor sporten en bewegen.

Openbare buitenruimte toegankelijk voor alle kinderen

Het idee achter het manifest, dat via de informateur en Kamerleden wordt aangeboden aan de onderhandelaars voor een nieuwe regering: sport en bewegen moet een geïntegreerd onderdeel uitmaken van het leven van alle kinderen. 

“Hiervoor is een omgeving nodig waarin alle betrokkenen vanuit de school, wijk, welzijn, zorg, sport én thuis, zoveel mogelijk samenwerken en de openbare buitenruimte toegankelijk is voor alle kinderen. Om er echt voor te zorgen dat elk kind voldoende dagelijks en beter beweegt, is het nodig dat er een integrale en interdepartementale systeemverandering plaatsvindt die zonder de rijksoverheid niet haalbaar is. Met een langdurige investering kunnen medewerkers van sportscholen, trainers-coaches, buurtsportcoaches, jongerenwerkers, vakleerkrachten, docenten én ouders op lokaal niveau bijdragen aan een Sportieve Gezonde Generatie.”

Foto: pixabay