Spring naar content

Mediagebruik bij jonge kinderen neemt toe, afwisseling met bewegen is nodig

In het kader van de Media Ukkie Dagen publiceerde Netwerk Mediawijsheid vrijdag 24 maart de resultaten van het verdiepende onderzoek ‘Iene Miene Media’. Kenniscentrum Sport & Bewegen had hierin een adviesrol omdat de onderwerpen bewegen en stilzitten dit jaar centraal staan binnen het overkoepelende thema ‘balans’.

Media Ukkie Dagen in het teken van balans

Langdurig stilzitten beperken en regelmatig bewegen zijn belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen. Tegelijkertijd zijn digitale media niet meer weg te denken uit het leven van jonge kinderen. Mediagebruik en stilzitten nemen alsmaar toe, blijkt uit het onderzoek. Aandacht voor een gezonde balans tussen bewegen én stilzitten in combinatie met het gebruik van digitale media is dus essentieel. Daarom schenkt Netwerk Mediawijsheid dit jaar tijdens de Media Ukkie Dagen van 24 t/m 31 maart extra aandacht aan balans en mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar.

Onderzoek naar balans tussen bewegen en media

In het onderzoek ‘Iene Miene Media’ is aan ouders van jonge kinderen gevraagd op welke manier hun kinderen digitale media gebruiken, en hoe dit gebruik zich verhoudt tot zit- en beweeggedrag. We lichten drie resultaten uit:

  • 1 op de 5 ouders geeft aan dat als ze thuis zijn, hun kind minimaal één keer die dag langer dan 60 minuten achter elkaar zittende activiteiten doet. Daarbij geeft 2 op de 5 ouders aan dat hun kind minimaal één keer die dag 40 tot 60 minuten achter elkaar zittende activiteiten doet. Peuters doen dit minder vaak dan kleuters.
  • De helft van de ouders probeert bewust hun mobiel, tablet of laptop zo weinig mogelijk te gebruiken als hun kind in de buurt is en is van mening dat ze zelf een goede balans hebben. Tegelijkertijd geeft bijna de helft van de ouders aan het moeilijk te vinden om het goede voorbeeld te geven.
  • Digitale media activiteiten worden merendeels zittend en liggend uitgevoerd. Hoe ouder kinderen zijn, hoe vaker dit voorkomt. Tegelijkertijd is het zo dat ongeveer de helft van de kinderen die luistert naar digitale media of (video)belt dit meestal bewegend of staand doet. Activiteiten met een telefoon en gamen vinden wel grotendeels zittend plaats en dit zijn activiteiten die jonge kinderen vaak doen. Tv-kijken is ook voornamelijk een zittende activiteit, maar minder dan kijken op de telefoon.

Anouk Tuijnman, wetenschappelijk onderzoeker bij het Trimbos- instituut, zegt hierover het volgende:

“Ongeveer een kwart van de kinderen staat of is in beweging tijdens het tv-kijken. Dat suggereert dat de tv misschien een betere optie is dan de telefoon als je als ouder je kind iets wilt laten kijken. De tv lijkt meer uit te nodigen tot beweging en is vaker een gezamenlijke activiteit. Gezamenlijk mediagebruik heeft voordelen ten opzichte van individueel gebruik, wel zien we hier verschillen in leeftijd: kleuters zitten veel meer tijdens digitale media activiteiten dan kinderen onder de 4 jaar.”

Het ‘Iene Miene Media’ onderzoek biedt veel nieuwe inzichten op het gebied van bewegen en stilzitten in relatie tot digitale media. Het volledige rapport lees je op de website van de Media Ukkie Dagen.

Een wereld te winnen

Het is belangrijk dat ouders zorgen voor voldoende balans tussen bewegen en stilzitten in combinatie met het gebruik van digitale media. En dat de keuzes die ze daarbij maken, bewuste keuzes zijn. Regelmatig bewegen, zo min mogelijk lange periodes stil zitten en afwisseling in activiteiten zijn daarbij het uitgangspunt. Meer weten?

  • De adviezen van de Gezondheidsraad met betrekking tot bewegen en stilzitten bij jonge kinderen vind je in het beweegadvies.
  • Praktische tips om met ouders in gesprek te gaan over dit thema vind je op het platform Allesoversport.nl.
  • In het visiestuk van Kenniscentrum Sport & Bewegen, Trimbos-instituut en Netwerk Mediawijsheid lees je meer over digitaal mediagebruik in relatie tot bewegen bij 0-4 jarigen.
  • Het Iene Miene Media verdiepend onderzoek over ‘Balans: bewegen met media’ is van Netwerk Mediawijsheid in samenwerking met hogeschool Windesheim en het Trimbos-instituut, met advies van Kenniscentrum Sport & Bewegen.