Spring naar content

Meiden: een wereld te winnen

Meiden met een niet-westerse migratieachtergrond voelen zich nog onvoldoende welkom in de sport. In opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen sprak het Mulier Instituut met meiden met een niet-westerse migratieachtergrond uit gezinnen met geldzorgen over hun sport- en beweegbehoefte. Zij zijn namelijk het minst vaak lid van een sportvereniging en doen minder vaak wekelijks aan sport dan alle andere tieners. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat de meiden (en hun ouders) vooralsnog niet voldoende een goede plek gevonden hebben waar ze zich sportief en sociaal genoeg thuis voelen om de barrières die ze hebben te (willen) overwinnen.

Het document ‘Meiden: een wereld te winnen’ geeft inzicht in de sport- en beweegbehoefte van meiden met een niet-westerse migratieachtergrond* uit gezinnen met geldzorgen. Hierin vertaalt Kenniscentrum Sport & Bewegen de uitkomsten van het verdiepend kwalitatieve onderzoek van het Mulier Instituut.

Waarom sporten de meiden minder? Welke kansen liggen er? Het document ‘Meiden: een wereld te winnen’ lees je hier.

‘Belangrijke inzichten’

Laura Butselaar en Jamilla Vervoort, specialisten Jeugd bij Kenniscentrum Sport & Bewegen: “Al langer is bekend dat van alle jeugd deze groep het minst vaak deelneemt aan sport, zowel in als buiten clubverband. Uit andere studies komen allerlei mogelijke belemmeringen naar voren, maar deze gaan vrijwel niet in op hoe combinaties van geldzorgen, vrouw- en tiener zijn en opgroeien met verschillende culturele omgangs- en verwachtingspatronen doorwerken in het niet kunnen, willen en/of mogen deelnemen aan sport. Deze studie toont dit wel aan en geeft ons belangrijke inzichten.

Voor beleidsadviseurs is het goed om te beseffen de lagere sportdeelname van deze meiden dus voortkomt uit een combinatie van belemmeringen, die samenhangen met meerdere statusposities en die ook niet voor alle meiden op dezelfde manier uitpakken. Voor uitvoerende professionals, zoals meiden-/jongerenwerkers en buurtsportcoaches is het dus belangrijk om met deze meiden in gesprek te gaan over hun sport- en beweegbehoeften, vanuit hun perspectief te kijken en ze zo – op een voor hun passende wijze – structureel aan sport deel te kunnen laten nemen.”

Over het verdiepend kwalitatieve onderzoek

Het Mulier Instituut heeft elf meiden, van 12 tot en met 18 jaar, samen met één van hun ouders geïnterviewd. Ook zijn er focusgroepgesprekken gehouden met bestaande meidengroepen met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze meiden waren 15 tot en met 28 jaar oud. Het rapport van het Mulier Instituut lees je hier.

* Voor de volledige beschrijving van de doelgroep, zie de rapportage van het Mulier Instituut.