Spring naar content

Minister Bruins bij pilotproject Sporthulpmiddelen

Sporters met een handicap trekken al jaren aan de bel dat zij niet optimaal kunnen deelnemen aan hun sport, omdat ze niet of niet tijdig een sporthulpmiddel kunnen krijgen via de zorgverzekeraar of gemeente. Minister Bruno Bruins voor Sport heeft op 14 november een bezoek gebracht aan het project ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’ en de pilot daarvan in Den Haag. Deze pilot haakt aan bij de start van een ‘mobilitheek’ begin 2020 op de Sportcampus Zuiderpark. Dat is een plek waar mensen met een beperking mobiliteitshulpmiddelen kunnen lenen. 

De minister ontving een eerste aanbeveling in de vorm van een concepthandreiking over welke verbeteringen er mogelijk te realiseren zijn. Deze wordt in meerdere pilots in Nederland getoetst en verder aangevuld. De concepthandreiking is bedoeld voor professionals van bijvoorbeeld Wmo, zorgverzekeraars en wijkteams.

“De problematiek is complex, maar ik ben blij met de insteek van het project om de mogelijkheden duidelijk, inzichtelijk en behapbaar te maken” aldus minister Bruno Bruins, die tijdens het bezoek ook een rolstoelergometer testte. De rolstoelergometer biedt de mogelijkheid om, in de eigen rolstoel of handbike, zo realistisch en zo nauwkeurig mogelijk te trainen. Ook is het mogelijk uit te zoeken wat de optimale rolstoelinstellingen zijn.

In een trainingszaal van de sportcampus praat minister Bruin met gehandicapte sporters en professionals van Special Heroes, Esther Vergeer Foundation, VGN en Kenniscentrum Sport
Minister Bruno Bruins is tijdens een werkbezoek aan het pilotproject op de Sportcampus Den Haag in gesprek gegaan met gehandicapte sporters en professionals van Special Heroes, Esther Vergeer Foundation, VGN en Kenniscentrum Sport. Ook testte hij een rolstoelergometer.

Minister Bruno Bruins test een rolstoelergometer tijdens zijn werkbezoek aan de Sportcampus

Achtergrondinformatie

Het ministerie van VWS heeft een aantal organisaties (Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport, Vereniging Gehandicaptensport Nederland en Esther Vergeer Foundation) gevraagd te komen tot een plan van aanpak waardoor er minder belemmeringen van mobiliteit, materialen en financiële middelen zullen zijn. Via een aantal thema’s werkt een aantal trekkers het plan van aanpak verder uit, samen met een aantal werkgroepen (doelgroep, leveranciers, gemeenten, koepelorganisaties zoals NOC*NSF, VNG/VSG, fondsen, etc.). De thema’s en trekkers:

  • Samenwerking in de keten & financiering – Special Heroes Nederland
  • Onderzoek & kennis – Kenniscentrum Sport
  • Doelmatigheid & efficiency – Esther Vergeer Foundation
  • Marktontwikkeling & innovatie – Vereniging Gehandicaptensport Nederland

Vanuit Kenniscentrum Sport zijn specialisten Lonneke Schijvens en Hans Leutscher bij dit project betrokken. Special Heroes is projectleider.