Spring naar content

Ministerie van VWS financiert onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland

Deze week maakte demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid en Sport) tijdens een debat in de Tweede Kamer bekend dat er een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de topsport komt.

Hiermee wil VWS een verschuiving op gang brengen van reactieve maatregelen naar aanleiding van excessen in de topsport naar maatregelen aan de voorkant gericht op het verder vergroten van een positieve topsportcultuur en het welzijn van topsporters en de kans op misdragingen in de topsport te verminderen. Daarbij wordt gekeken naar het geheel van de sport, waarin veel verschillende partijen een rol hebben in en verantwoordelijk zijn voor de topsportcultuur. Dus niet alleen sporters, maar ook partijen als coaches, sportbestuurders en sponsors.

Een multidisciplinair kernteam van onderzoekers verbonden aan Verinorm, de VU, Hogeschool Utrecht en Kenniscentrum Sport & Bewegen zullen dit onderzoek, gefinancierd door VWS, uitvoeren. Binnenkort start de eerste fase, onder een klein aantal bonden. De eerste opbrengsten worden in het voorjaar van 2022 verwacht. Daarna start de volgende fase onder een groter aantal bonden.

Nationaal Sportakkoord

Topsport kan vele Nederlanders op veel manieren inspireren. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen hebben VWS, de sportsector en gemeenten de handen ineengeslagen en in Deelakkoord 6 ‘Topsport inspireert’ de ambitie vastgelegd om met elkaar te werken aan het vergroten van de maatschappelijke waarde van topsport.

Maar topsport kan alleen inspirerend en van maatschappelijke waarde zijn wanneer de positieve waarden van topsport ten volle worden benut en de negatieve kanten ervan zover mogelijk worden gereduceerd. Om voor de toekomst een goed fundament te leggen voor de topsport en hardnekkige bedreigingen te doorbreken, vindt het ministerie van VWS het urgent om een beter inzicht te krijgen in de huidige topsportcultuur.


Voor meer informatie

Herman IJzerman, coördinator onderzoek topsportcultuur, tevens manager Topsport Kenniscentrum Sport & Bewegen
E: herman.ijzerman@kenniscentrumsportenbewegen.nl