Spring naar content

Nationaal Sport Forum 2020

Sport zorgt voor verbinding, verbroedering en een vitale maatschappij. De rol van sport verandert. Niet alleen sociaal, maar ook economisch.

Ben jij als professional, bestuurder of vrijwilliger bezig met sport? Heb je een gezonde twijfel over de toekomst van sport in de maatschappij, in jouw organisatie of vereniging?

Geloof je dat samenwerking tussen burgers, lokale overheden, scholen, welzijnsorganisaties en verenigingen beter kan?

Dan inspireert het Nationaal Sport Forum je om de regie te vinden richting de toekomst. De uitdagingen die voor ons liggen zijn talrijk en complex. Het Nationaal Sport Forum brengt bestuurders van overheden, sportorganisaties en het bedrijfsleven samen. Inzichten uit diverse disciplines, gecombineerd met paneldiscussies verruimen je kijk. Het helpt evenwichtige antwoorden te ontwikkelen op vraagstukken rond de economische en maatschappelijke functie van sport.

Thema: Sport & Maatschappij
Datum: 29 januari 2020
Locatie: Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk

Het plenaire programma bevat:

  • Hoe ver zijn we met het implementeren van het Nationaal Sportakkoord?
  • Het maatschappelijk rendement van sport
  • Ontwikkelingen in duurzame sportinfrastructuur
  • Waardeproposities voor sportorganisaties en -verenigingen
  • Sport voor iedereen; hoe ga je als sportorganisatie/vereniging om met inclusiviteit
  • Met sprekers van onder andere Kenniscentrum Sport, Vereniging Sport en Gemeenten, Verwey-Jonker Instituut

Meer informatie en aanmelden.