Spring naar content

Nieuw thema: Esports, Gaming en Gamification

Vanaf vandaag kunnen beleidsmakers, onderzoekers en praktijkprofessionals bij  Kenniscentrum Sport & Bewegen terecht met vraagstukken over Esports, Gaming en Gamification (EGG). 

Esports (topsport), gaming (recreatief spelen) en gamification (gebruik maken van games in een niet-game setting) zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het afgelopen jaar werden we steeds vaker benaderd voor advies: Hoe kan ik beleid ontwikkelen rondom esports, welke rol kan gamification vervullen bij het realiseren van sport- en beweegdoelen? 

Behoefte aan duidelijkheid

De ontwikkelingen gaan razendsnel en veel (nieuwe) ondernemingen springen in de EGG wereld. Er is nog veel onduidelijk over de effectiviteit en de langetermijneffecten van de ontwikkelde EGG-interventies. Hierdoor ontstaat er voor beleidsmakers en eindgebruikers de behoefte om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op het gebied van esports, gaming en gamification om te zien of, en zo ja, hoe EGG-interventies in te zetten zijn in het traditionele sport- en beweegwerkveld. 

Betrouwbaar advies

Onze ambitie is om een betrouwbare kennisbron te zijn met objectieve informatie over EGG, gericht op sport en bewegen. Om dat te realiseren werken we samen met ontwikkelaars, het onderzoeksveld en de professionals en beleidsmakers uit het werkveld. We zien de potentie van EGG en juist nu is betrouwbare kennis en onderzoek naar effectiviteit nodig. Overige thema’s waarop Kenniscentrum Sport & Bewegen actief is: Fit & Gezond, Meedoen door sport en bewegen, Waarde van sport en bewegen, Sociaal veilig sporten, Vaardig in bewegen en Topsport. 

Herman IJzerman is accountmanager voor het thema EGG. Hij doet dit naast zijn rol als accountmanager Topsport en teamleider van Topsport Topics. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Herman IJzerman of via onze website.