Spring naar content

Nieuwe tipkaart helpt gemeenten inzetten op valpreventie

Binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is er aandacht voor het integraal aanpakken van gezondheidsachterstanden. Een groot, complex en relatief nieuw thema hierbij is de ketenaanpak valpreventie, met een belangrijke rol voor gemeenten. Hoe zet je zo’n aanpak op? En hoe zorg je dat de aanpak past bij de wensen en behoeften van senioren voor wie dit bedoeld is? De tipkaart valpreventie geeft concrete tips, handvatten en inspiratie om aan de slag te gaan.

De ketenaanpak valpreventie

Het toenemende aantal 65-plussers vraagt om meer aandacht voor de zelfredzaamheid en vitaliteit van deze groep inwoners. Gemeenten worden aangespoord om de komende jaren domeinoverstijgend samen te werken op verschillende thema’s waaronder Valpreventie. De ketenaanpak valpreventie beschrijft in vier stappen hoe professionals aan de slag moeten met het signaleren en screenen van valrisico, het uitvoeren van valpreventieve (beweeg)interventies en de doorstroom naar structureel sport- en beweegaanbod. Dit alles om meer senioren in beweging te krijgen en op deze wijze valongevallen te voorkomen. Inzetten op samenwerken, (val)preventie en voldoende bewegen voor senioren staat daarom centraal in de aanpak.

Tips om lokaal aan de slag te gaan met Valpreventie

Om hier lokaal uitvoering aan te kunnen geven, is er aandacht nodig voor de organisatie, coördinatie en monitoring van de aanpak. Ook zijn er  voldoende mogelijkheden nodig om deel te nemen aan valpreventieve interventies en/of passend sport- en beweegaanbod. De tipkaart geeft handvatten, aandachtspunten en voorbeelden om hier lokaal mee aan de slag te gaan. Benieuwd naar de tipkaart? Je downloadt hem hier.

Podcast ‘Valpreventie, zo zet je er in jouw gemeente op in’

In deze nieuwe aflevering van de Kenniscast Sport & Bewegen spreekt Suse van Kleef met onze specialist Liesbeth Preller en coördinerend buurtsportcoach Heleen Zuiderduin over het thema valpreventie. Hoe kunnen buurtsportcoaches en andere professionals eraan bijdragen dat we minder vallen? Want naast persoonlijk leed heeft het vele vallen een grote impact op de maatschappij.

Totstandkoming tipkaart

Deze tipkaart is opgesteld in samenspraak met VeiligheidNL in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De tips sluiten aan bij de ketenaanpak valpreventie en helpen invulling geven aan de inrichting, organisatie en inzet van de ketenaanpak en structureel sport- en beweegaanbod.