Spring naar content

Nieuwe Wijktekening zet in op samenwerken aan sport en bewegen in de wijk

Gezond opgroeien en vitaal ouder worden vraagt om samenwerking in de wijk, ook op het gebied van sport en bewegen. Daar valt nog een wereld te winnen. De nieuw ontwikkelde Wijktekening helpt professionals in onder meer de domeinen sport, onderwijs, zorg en welzijn op weg het lokale sport- en beweegnetwerk in kaart te brengen.

Foto: Shutterstock

Inzetten op sporten én bewegen vanuit de wijk

Voldoende bewegen is nodig om lichamelijk en mentaal gezond op te groeien en vitaal ouder te worden. Dat kan in de vorm van sporten, maar ook door bewegen meer onderdeel te maken van het dagelijks leven. Professionals en beleidsmedewerkers vanuit verschillende domeinen spelen hier een bepalende rol in, zeker wanneer zij optimaal samenwerken binnen een wijk of stadsdeel. Als je weet welke andere professionals er in de wijk zijn en hoe je met hen samenwerkt, kun je anderen helpen meer te laten sporten of bewegen. De nieuwe Wijktekening ondersteunt hierbij met een online overzicht van mogelijke organisaties en professionals in de wijk om mee samen te werken.

Overzicht van een gemiddelde wijk

De Wijktekening geeft een overzicht van een gemiddelde wijk met daarin de meest voorkomende organisaties en professionals die een rol kunnen spelen in de activering en doorverwijzing van jeugd en senioren op het gebied van sport en bewegen. Bij elke professional vind je een korte beschrijving over deze professional en welke rol deze professional kan spelen op het gebied van sport en bewegen. Ook biedt de online tool een format waarmee je een lokaal overzicht kunt maken van relevante contactpersonen. Met het lokale beweegnetwerk in kaart versimpel je het doorverwijzen naar sport- en beweegaanbod en doorverwijzing tussen professionals en organisaties.

Behoefte vanuit verschillende domeinen

De afgelopen jaren hoorden wij vanuit allerlei domeinen over de behoefte aan een overzicht van samenwerkingspartijen op het gebied van sport en bewegen in de wijk. Na verdere uitvraag bij verschillende professionals uit de praktijk zijn we de ontwikkeling gestart. In dit traject dachten twee klankbordgroepen mee, zodat de uiteindelijke Wijktekening zo goed mogelijk aansluit bij de vraag vanuit de praktijk.

Hoewel de Wijktekening in eerste plaats gericht is op professionals die werken met jeugd en senioren, kun je deze tool ook voor andere ‘doelgroepen’ inzetten, zoals volwassenen. Daar zijn namelijk vaak dezelfde professionals uit zorg, welzijn en sport betrokken bij het in beweging brengen. Lokaal beter samenwerken en meer gericht doorverwijzen helpt meer mensen in beweging te brengen, van jong tot oud.

Kennisupdate

Wil jij deze updates voortaan direct in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de Kennisupdate!