Spring naar content

Pedagogisch sportklimaat: bezoek de vernieuwde website

‘Iedereen die (top)sport heeft recht op een sociaal veilige omgeving’, zo staat vermeld in het Sportakkoord II. In die gewenste omgeving is het stimuleren van plezier en persoonlijke ontwikkeling van groot belang. De vernieuwde(!) website pedagogischsportklimaat.nl biedt inspirerende artikelen en praktische informatie over een pedagogisch sportklimaat.

De website – met een nieuwe indeling en look & feel – richt zich op trainers, sportbestuurders, buurtsportcoaches, verenigingsondersteuners, clubkadercoaches, onderzoekers en beleidsmakers bij gemeenten.

Naast inspirerende artikelen (lees bijvoorbeeld Arnhem streeft naar een pedagogisch sportklimaat en ‘Denk na over het klimaat waarin je sport voor kinderen aanbiedt’) bevat de website ook praktische informatie. Deze informatie is verdeeld over Praktijk, Beleid en Onderzoek. Met daarbij speciale aandacht voor de subsite over het Jeugdsportkompas. Het kompas geeft richting aan een zo optimaal mogelijk pedagogisch sportklimaat.

Wat is een pedagogisch sportklimaat?

Een pedagogisch sportklimaat verwijst naar de omgeving binnen een sportorganisatie waarin opvoedkundige principes en waarden worden toegepast om de ontwikkeling en het welzijn van met name jeugdige sporters te bevorderen. Het gaat hierbij om het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving waarin sporters zowel sportieve als sociale vaardigheden ontwikkelen, zoals discipline, teamwork en zelfvertrouwen.

Een pedagogisch sportklimaat streeft ernaar om sporters te helpen groeien tot evenwichtige individuen, zowel op als buiten het sportveld. Dit kan worden bereikt door middel van goed opgeleide trainers en begeleiders, duidelijke gedragsregels en normen, positieve feedback en ondersteuning, en aandacht voor de individuele behoeften en ontwikkeling van elke sporter.

Samenwerkingsverband

Pedagogischsportklimaat.nl is een samenwerkingsverband tussen Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Lectoraat Sportpedagogiek van Hogeschool Windesheim.