Spring naar content

Pilot grootschalig onderzoek naar topsportcultuur in januari van start

In het najaar informeerde Staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer dat er een onafhankelijk onderzoek topsportcultuur komt. De pilot van het onderzoek gaat in januari van start met drie sporten. Rond april worden de eerste resultaten van het pilotonderzoek verwacht. Vervolgens start het ‘hoofdonderzoek’ waarin minimaal 20 sporten deelnemen. De looptijd bedraagt ongeveer drie jaar.

Doel van het onderzoek is om meer zicht te krijgen op de factoren die bijdragen aan een positieve topsportcultuur. Daarbij wordt zowel naar negatieve als positieve elementen gekeken. De aanbevelingen moeten leiden tot effectieve en preventieve maatregelen voor het verder realiseren van een gezond en veilig topsportklimaat, nu en in de toekomst.

Het is voor het eerst dat in Nederland zo’n grootschalig en breed opgezet onderzoek naar topsportcultuur wordt uitgevoerd. Alle zogeheten ‘actoren’ worden in het onderzoek meegenomen: sporters, trainers en coaches, ouders, bonden, clubs, overheden, sponsoren, internationale organisaties, NOC*NSF en Platform Ondernemende Sport (POS). Ook wordt de grote diversiteit aan sporten binnen het onderzoek gewaarborgd: individuele en teamsporten, binnen- en buitensporten, gehandicaptensport, wel/ niet jurysporten, wel/ niet contactsporten, winter- en zomersporten, gemotoriseerde sport, etc.

Om van het begin af aan deze brede afspiegeling te vertegenwoordigen in het onderzoek is er voor de pilot in januari gekozen om te starten met de Nevobo, IJshockey Nederland en de KNWU.

Marjan Olfers, onderzoeker:
“We hebben in de pilot voor deze sporten gekozen vanwege hun verscheidenheid. Een teamsport, een individuele sport met bondsprogramma’s en commerciële teams en een wintersport, waarbij ook de paralympische sport wordt meegenomen.”

Guido Davio, Algemeen Directeur Nevobo:
“Het is heel goed dat we met elkaar dit onderzoek doen en inzicht krijgen in wat we goed doen en wat we beter moeten doen om talenten op te leiden en topsporters te laten excelleren. Op die manier kunnen we blijven werken aan een duurzame topsport ambitie van onze atleten en teams die op een positieve manier impact maken.”

Kernteam onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. mr. Marjan Olfers (hoogleraar Sport en Recht Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoeksbureau Verinorm), Froukje Smits MSc (sportpedagoge Hogeschool Utrecht), dr. mr. Anton van Wijk (jurist, psycholoog en criminoloog, onderzoeksbureau Verinorm). Dr. Herman IJzerman (bewegingswetenschapper Kenniscentrum Sport & Bewegen) is coördinator van het onderzoek. Gezamenlijk vormen zij de kerngroep van het onderzoek dat als titel meekreeg Onderzoek Topsportcultuur. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF:
“Topsport inspireert veel mensen en op vele manieren. Daar dragen de aansprekende prestaties van de topsporters natuurlijk het meest aan bij. Het is van groot belang dat we een topsportcultuur hebben waarin sporters zich verantwoord kunnen ontwikkelen om eervol te presteren. We weten ook dat het soms mis gaat. Goed dat er nu een breed wetenschappelijk onderzoek komt naar de topsportcultuur in Nederland met zowel aandacht voor de kracht van de topsport als voor situaties waar het niet goed is gegaan. Daardoor krijgen we een beter inzicht in de zo succesvolle Nederlandse topsportcultuur en ook waar het beter moet. Ik kijk met grote belangstelling uit naar de uiteindelijke uitkomsten van het onderzoek. We moeten nu vooral de onderzoekers de tijd en de ruimte geven om zich een goed en compleet beeld van de topsportcultuur in Nederland te vormen.”

Voor vragen over het onderzoek: onderzoektopsport@kenniscentrumsportenbewegen.nl.