Spring naar content

Pilots met beweegstimulerende inrichting starten in de jeugdgezondheidszorg

Hoe kun je je wacht- en consultruimte zo inrichten dat (het gesprek over) bewegen gestimuleerd wordt? Vijf organisaties uit de jeugdgezondheidszorg starten een pilot van drie maanden.

In een peiling van Opvoedinformatie Nederland met Kenniscentrum Sport & Bewegen (2019) geeft 77% van de ouders aan dat bij het consultatiebureau niet wordt gesproken over bewegen. Dit terwijl 71% van de ouders hier wel behoefte aan heeft. Hier liggen kansen!

Gaan ouders en professionals vaker met elkaar in gesprek over het stimuleren van bewegen wanneer de inrichting daartoe uitnodigt? Op initiatief van Kenniscentrum Sport & Bewegen bereiden vijf locaties van de jeugdgezondheidszorg de start van een pilot voor waarin zij op eenvoudige wijze een binnenruimte creëren die kinderen tot vier jaar (en hun ouders) aanzet tot bewegen en uitstraalt dat bewegen belangrijk is.

De deelnemende organisaties zijn GGD Gelderland- Zuid, GGD Limburg- Noord, GGD regio Utrecht en SAG Zorgontwikkeling BV. Bij de laatste doen twee locaties mee. Onder begeleiding van Kenniscentrum Sport & Bewegen en in samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid worden laagdrempelige producten ontwikkeld die bewegen stimuleren. Denk aan spiegels waarbij een dobbelsteen aangeeft welke bewegingen je uitvoert, een route met stippen waarop je in beweging naar de spreekkamer gaat en stickers met oefeningen die je op het aankleedkussen met je kind kunt doen. Sommige aankleedkussens worden bovendien veranderd in een klim- en klauter podium voor kinderen, terwijl anderen kiezen voor een grote ‘beweegwand’ waar hoepels en andere attributen aan hangen.

Momenteel bereiden de vijf locaties de pilots voor door onder andere alle collega’s mee te nemen in het initiatief. Over ongeveer twee maanden starten ze met het testen van de producten. Uiteindelijk leidt dit tot een inspiratiegids waarmee ook andere JGZ-locaties op een gemakkelijke manier aan de slag kunnen met een beweegstimulerende ruimte.

Deze pilot met beweegstimulerende inrichting in de jeugdgezondheidszorg is onderdeel van de Kleine Beweegagenda, die voortkomt uit het deelakkoord Vaardig in Bewegen uit het Sportakkoord.

Meer informatie?

Geen items gevonden