Spring naar content

Resultaten uit het onderzoek ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’ gepubliceerd!

Vandaag publiceert Kenniscentrum Sport & Bewegen de inspiratiesheet ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’. Hierin interpreteren we de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’ van Labyrinth Onderzoek & Advies. We geven bovendien aanknopingspunten voor beleidsmakers en uitvoerders in het sport- en sociaal (jeugd)domein met als doel om de deelname van deze jongeren aan sport en bewegen meer toegankelijk te maken.

Inspiratiesheet

In de inspiratiesheet vind je de belangrijkste resultaten van het onderzoek, interpretaties hiervan door Kenniscentrum Sport & Bewegen en aanbevelingen voor professionals uit de praktijk! Wil je het hele onderzoeksrapport van Labyrinth Onderzoek & Advies lezen? De link naar het rapport vind je in de inspiratiesheet.

Onderzoek

Er is nog maar weinig bekend over hoe jongeren uit gezinnen met een laag inkomen sport en bewegen beleven. Daarom heeft onderzoeksbureau Labyrinth Onderzoek & Advies – in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen – vraaggesprekken gevoerd met 24 jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. Dit om reeds beschikbare kennis uit onderzoek te verrijken met de inzichten en beleving van de doelgroep zelf. Geen van de ondervraagde jongeren neemt structureel deel aan georganiseerd sport- of beweegaanbod; zij zijn dus ook geen lid van een sportvereniging. In het onderzoek is er met de jongeren gesproken, in plaats van over de jongeren. Zo is een beeld geschetst van de beleving van sport en bewegen door hen.

De jongeren geven verschillende belemmeringen aan waardoor zij nog niet deelnemen aan sport of bewegen. Opvallend is dat vaak een combinatie van belemmeringen wordt aangegeven. Dit betekent dat er op verschillende facetten ondersteuning nodig is. Daarnaast komen in de resultaten ook verschillende ideeën van jongeren naar voren die hen kunnen helpen om wél (weer) te gaan sporten of bewegen.

afbeelding beweegrichtlijnen test

Op de hoogte blijven van de nieuwste kennis, informatie en updates rondom jeugd? Meld je dan aan voor de Kennisupdate Jeugd!