Spring naar content

Rol van sport en bewegen binnen preventie


Inzetten op preventie helpt de bevolking in een gemeente gezond te houden. Onder preventie valt het bevorderen en beschermen van de gezondheid én het voorkomen of vroegtijdig opsporen van ziekten en complicaties. Sport en bewegen is hier een belangrijke schakel in.

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft onlangs de Preventiewijzer sport en bewegen opgesteld. Dit document geeft beleidsadviseurs bij gemeenten inzicht in het (container)begrip preventie en in de rol, die sport en bewegen kan vervullen bij het mentaal en fysiek gezond houden van de inwoners.

De preventiewijzer vind je in de Kennisbank Sport & Bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen.