Spring naar content

Schrijf je in voor EU webinars voor betere toegang van sport tot Europese subsidies

Er zijn heel veel Europese stimuleringsprogramma’s, maar voor de sportsector is het niet altijd duidelijk hoe je daar gebruik van kunt maken. Dat probleem onderkent de Europese Commissie ook. Daarom wordt nu een begin gemaakt met een serie van twee webinars, speciaal bedoeld voor die doelgroep. Deze worden op woensdagochtend 11 en 18 mei gehouden vanuit het SHARE Initiative.

Het SHARE Initiative werd in 2018 gelanceerd door de Europese Commissie, met als belangrijkste doel het bewustzijn over de rol van sport en bewegen te vergroten in het kader van regionale en lokale ontwikkeling in Europa. Kenniscentrum Sport & Bewegen is sinds 2021 actief lid van het SHARE Lab, de groep van stakeholders die samen met de Europese Commissie initiatieven ontplooit om de toegang voor sport en bewegen en participatie in Europese programma’s te verbeteren.

Aanmelden webinars 11 en 18 mei

Het doel van de reeks webinars is om de kennis rond het concept van ‘Active Development’ te verdiepen: het proces van integratie van de promotie van sport en bewegen in economische en sociale ontwikkelingsstrategieën en -praktijken.

De webinars zijn bedoeld als ‘capacity building’, zodat op regionaal en lokaal niveau meer kennis wordt opgebouwd hoe je met sport- en beweegprojecten toegang kunt krijgen tot EU-financiering voor regionale (actieve) ontwikkelingsstrategieën. De webinars zijn bedoeld voor zowel overheden als sport stakeholders.

Meer informatie vind je in de beschrijving van het (Engelstalige) webinar. Het is de bedoeling dat je je voor beide webinars inschrijft; de eerste is vooral gericht op kennisoverdracht en tijdens de tweede ga je in break-out rooms aan de slag met die kennis.

De twee webinars gaan in op:

  • Kernprincipes van Active Development en manieren waarop deze kan worden ingebed in regionaal beleid.
  • Concrete tips voor het opzetten van lokale/regionale partnerschappen en voor het aanspreken van overheidsinstanties om EU-financiering voor strategieën voor Active Development vrij te maken.
  • Presentatie van inspirerende projecten en succesverhalen.

Als je meer wilt weten over de relatie tussen Active Development en regionaal beleid en hoe je EU-financiering kunt vrijmaken, registreer je dan hier.