Spring naar content

Sociale sportinitiatieven: lessen uit de praktijk

Ben je werkzaam in het sociaal domein of de sport en werk je met kwetsbare groepen die je vooruit wil helpen? Dan kun je sociale sportinitiatieven inzetten. De toolkit Sociale sportinitiatieven is aangevuld met een overzichtstool, die dieper ingaat op de werkzame elementen, waarde, kansen en belemmeringen van sociale sportinitiatieven. De input voor deze tool is opgehaald uit de praktijk.

Deze overzichtstool is een aanvulling op het whitepaper Sociale sportinitiatieven. In het whitepaper staat beschreven uit welke bouwstenen sociale sportinitiatieven bestaan en hoe deze het best ingezet kunnen worden.

Uit de praktijk

Mitchell Tollenaar (Kenniscentrum Sport & Bewegen): “Met de overzichtstool kunnen gemeenten en uitvoerende organisaties in één oogopslag zien wat de waarde, kansen en belemmeringen van sociale sportinitiatieven zijn om mensen in een kwetsbare positie vooruit te helpen met sport en bewegen. We hebben de input voor deze tool opgehaald bij gemeenten en uitvoerende organisaties.”

Over sociale sportinitiatieven

Sociale sportinitiatieven zijn beweeginitiatieven, die niet als doel hebben om de sport- en beweegdeelname te verhogen. Ze hebben als doel dat de deelnemers vooruitgang boeken op een levensdomein als onderwijs, werk, welzijn of gezondheid. Het zijn planmatige aanpakken voor complexe maatschappelijke vraagstukken, met inzet van sport en bewegen.

Wil jij deze updates voortaan direct in je mailbox ontvangen?

Meld je dan aan voor de kennisupdate gemeente!

kennisupdate gemeente