Spring naar content

Sociale sportinitiatieven van waarde voor sociaal kwetsbare jongvolwassenen

Deelnemers aan de sociale sportinitiatieven 2BE en De Harde Leerschool ervaren verschillende positieve opbrengsten. Om deze te behalen zijn goede begeleiders en een afwisselend programma van belang. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, uitgevoerd in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Sociale sportinitiatieven zetten sport in om mensen in sociaal kwetsbare situaties verder te helpen op andere levensdomeinen zoals onderwijs, werk en welzijn. Zo zet De Harde Leerschool (foto) rugby en coaching in als middel om (jong)volwassen mannen van 18 jaar en ouder met een afstand tot de arbeidsmarkt ‘een nieuwe kans te geven om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij’ en begeleidt 2BE jongeren en jongvolwassenen die vastlopen in hun dagelijkse leven bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en hun blik op de toekomst.

Foto: De Harde Leerschool

Geïnterviewde (oud-)deelnemers en begeleiders noemen verschillende opbrengsten, zoals betere sociale vaardigheden, meer doelgerichtheid, vriendschappen binnen het initiatief en een beter dagritme. Het verschilt per deelnemer in hoeverre de opbrengsten duurzaam (lijken te) zijn. “Door De Harde Leerschool heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Omdat je allerlei nieuwe dingen doet en het uiteindelijk lukt”, zo vertelt deelnemer Gino.

Goede begeleiders van groot belang

Om positieve opbrengsten te behalen zijn goede begeleiders van groot belang. Zo is het belangrijk dat begeleiders individuele aandacht hebben voor deelnemers en een positieve instelling hebben.

Daarnaast vinden (oud-)deelnemers het belangrijk dat begeleiders ook buiten werktijd en na afloop van het programma bereikbaar zijn. Contact met een begeleider na afloop lijkt te helpen bepaalde opbrengsten duurzaam te maken. Dit vraagt veel geduld en betrokkenheid van begeleiders.

Afwisselend programma draagt bij aan opbrengsten

Voor de deelnemers lijkt de afwisseling van actieve ‘doe-activiteiten’ en rustige ‘praat-activiteiten’ goed te werken. Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • samenwerkingsopdrachten
  • nieuwe (sport)activiteiten buiten de comfortzone
  • op vaste tijden beginnen en eindigen
  • doelen stellen
  • gesprekken voeren met elkaar en met de begeleiders
  • elkaar complimenten geven

Sportactiviteiten zijn daar een onderdeel van, maar komen niet als doorslaggevende factor bij de ervaren opbrengsten naar voren.

Interviews met (oud-)deelnemers en groepsgesprekken met begeleiders

De onderzoekers voerden zes een-op-een-interviews met (oud-)deelnemers aan de initiatieven 2BE of De Harde Leerschool. Daarnaast hielden zij twee focusgroepgesprekken met begeleiders die betrokken zijn bij de initiatieven. In alle gesprekken stonden de opbrengsten voor de deelnemers en welke factoren bijdragen aan deze opbrengsten centraal.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Lilian van den Berg of Jamilla Vervoort.

portretfoto

Lilian van den Berg

Specialist

portretfoto

Jamilla Vervoort

Specialist