Spring naar content

Sociale sportinitiatieven: zo benut je hun waarde in het sociaal domein

Ben jij actief in het sociaal domein als beleidsmaker of uitvoerend professional? Werk je met mensen in een kwetsbare situatie die je vooruit wil helpen? In het whitepaper Sociale sportinitiatieven leer je – aan de hand van praktische voorbeelden – uit welke bouwstenen sociale sportinitiatieven bestaan en hoe jij ze het beste kunt inzetten in jouw gemeente voor jouw doelen en doelgroepen.

Sport en bewegen dragen – onder de juiste voorwaarden – bij aan maatschappelijke doelen. Denk aan doelen als minder eenzaamheid bij jongeren en ouderen, minder schooluitval, meer kansen op de arbeidsmarkt, minder overlast en meer zelfredzaamheid. Ofwel: denk minder vanuit wat sport en bewegen is en meer vanuit wat het doet, vanuit het proces, en wat dat mensen brengt.

Wat zijn sociale sportinitiatieven?

Waarschijnlijk kent jouw gemeente al beweeginitiatieven voor kwetsbare groepen. Toch zijn zomaar samen een potje voetballen, of een rondje wandelen met achteraf een kopje koffie, vaak niet genoeg om de gewenste positieve effecten echt te bereiken. Hoe doe je dat dan wel? Uit onderzoek weten we intussen dat je zou moeten inzetten op wat we ‘een sociaal sportinitiatief’ noemen.

Sociale sportinitiatieven hebben niet als doel om de sport- en beweegdeelname te verhogen. Ze hebben als doel dat de deelnemers vooruitgang boeken op een levensdomein als onderwijs, werk, welzijn of gezondheid. Het is een planmatige aanpak voor complexe maatschappelijke vraagstukken, met inzet van sport en bewegen.

Voorbeelden

De sociale sportinitiatieven die in het whitepaper Sociale sportinitiatieven voor het voetlicht worden gebracht zijn: De Harde Leerschool,  Stapjefitter, YETS, Sociaal Vitaal, Futsal Chabbab, De Voetbalwerkplaats, 3×3 Unites, Life Goals, 2BE, Wereldmeiden en Homebase.