Spring naar content

Sportief Verbinden

Met Sportief Verbinden beogen we dat voorzitters en directeuren van sportbonden, wethouders en gedeputeerden, beleidsverantwoordelijken van gemeenten, provincie en maatschappelijke partners en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen, verbindingen leggen én sport beleven.

Op 23 januari 2020 organiseren het ministerie van VWS, NOC*NSF, VSG, gemeente Amsterdam, KNHS en Jumping Amsterdam in samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen in de RAI in Amsterdam een Sportief Verbinden-evenement.

Deze keer met twee programma’s: Routekaart Verduurzaming Sport en Interventie met sport tegen Eenzaamheid.