Spring naar content

Start onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ Sport en bewegen voor iedere jongere’

Iedere jongere die wil sporten of bewegen, kan dat doen in Nederland. Of ligt het niet zo simpel? Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft onderzoeksbureau Labyrinth Onderzoek & Advies de opdracht gegeven deze zomer vraaggesprekken te houden met jongeren die arm opgroeien en die niet deelnemen aan sport en beweegactiviteiten. Het onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ moet onder andere meer inzicht geven in de vraag waarom deze jongeren geen gebruik maken van gemeentelijke regelingen om bijvoorbeeld aan judo, basketbal of streetdance te doen.

Zie voor meer informatie over de insteek van het onderzoek deze video:

Jongeren die arm opgroeien sporten wekelijks minder, zijn minder vaak lid van sportverenigingen en hebben vaker nog nooit deelgenomen aan georganiseerde sportactiviteiten dan kinderen uit meer welvarende gezinnen. Nagenoeg alle gemeenten hebben een armoederegeling voor deze jongeren om deel te kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Maar in hoeverre hebben die gemeenten deze groep jongeren volledig in beeld? En als ze de groep in beeld hebben, waarom doen deze jongeren dan geen aanvraag voor ondersteuning binnen de armoederegelingen? 

Uit onderzoek blijkt dat een knellende financiële situatie een rol speelt, maar daaromheen hebben ook psychosociale en omgevingsfactoren invloed. Denk bijvoorbeeld aan de angst om buiten de groep te vallen omdat de thuissituatie van jongeren die arm opgroeien anders is dan die van mogelijke teamgenootjes. 

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft het initiatief genomen voor een onderzoek met in plaats van over jongeren. Hiervoor werkt Kenniscentrum Sport & Bewegen samen met het gespecialiseerde bureau Labyrinth Onderzoek & Advies.

Met deze wervingsactie, gericht op ouders en jongeren gaat de eerste fase van het onderzoek deze week van start, waarna kwalitatieve vraaggesprekken volgen met jongeren van 12 tot 18 jaar, in het hele land. Samen met de jongeren worden vervolgens in focusgroepgesprekken de uitkomsten van de vraaggesprekken geduid en tips en aanbevelingen geformuleerd voor beleid en uitvoering. De uitkomsten van dit onderzoek moeten gemeenten aanmoedigen om alle jongeren die arm opgroeien te ondersteunen in hun sport- en beweegdeelname. Dit sluit aan op de politieke ambities op het terrein van kinderarmoede.

jongere met oude bal in hand

Kenniscentrum Sport & Bewegen deelt in het voorjaar van 2021 samen met Labyrinth de uitkomsten van het onderzoek met beleidsmakers en uitvoerende professionals in welzijn en sport. 

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem contact op met Laura Butselaar via T 06 216 490 90 of E laura.butselaar@kenniscentrumsportenbewegen.nl.