Spring naar content

Start ‘Sport Impact Wijzer’

Wat is de waarde of impact van sport en bewegen? Gemeenten en sport- en beweeginitiatieven zijn steeds op zoek naar onderbouwing van die vraag. Daarom gaan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Kenniscentrum Sport & Bewegen een Sport Impact Wijzer ontwikkelen. Daarmee helpen we sport- en beweeginitiatieven bij het meten van hun maatschappelijke impact.

De Sport Impact Wijzer krijgt de vorm van een handreiking met indicatoren, om zo op maatschappelijke thema’s de impact te meten. Om de handreiking te ontwikkelen, werken wij samen met vier verschillende pilotprojecten.

Projecten die meewerken aan de Sport Impact Wijzer

Petanque voor nieuwe vriendschappen van More2Win
Dit project heeft als doel om eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

Zwemtherapie in het Biljoenbad in Rheden
Mensen met een lichamelijke beperking of lichamelijke klachten kunnen het bad en de therapie gebruiken om hun gewrichten soepeler en hun lichaam sterker te maken.

Walking Sports in gemeente Nijmegen
55-plussers voeren gezamenlijk verschillende sportactiviteiten uit. Hierbij kijken we naar hoe dit bijdraagt aan hun kwaliteit van leven.

Interventie Futsal Chabbab van FC Social Work in Nijmegen
Deze interventie is gericht op jongeren en heeft onder andere als doel om schooluitval te beperken en overlast te verminderen in de wijk.

De HAN heeft nu een eerste literatuurstudie opgeleverd, waarin ze zich richten op vier verschillende thema’s; gezonde levensjaren, zorgkosten, eenzaamheid en schooluitval. Hiermee bieden ze inzicht in de bestaande kennis over de impact en waarde van sport en bewegen op projectniveau. Aan het einde van 2022 wordt de handleiding Sport Impact Wijzer opgeleverd, met daarin concrete handvatten en voorbeelden voor het meten en evalueren van de maatschappelijke impact van sport en bewegen.

Wil je meer weten over het project?

In de Walk en Talk georganiseerd door Katapult, gericht op de organisatoren van de Living Labs in Nederland zijn Femke van der Pal van Kenniscentrum Sport & Bewegen en Tom Naberink van de HAN te gast om het project toe te lichten. Daarnaast spreken wij met Celeste van Rinsum, die voor het project in het Biljoenbad te Rheden al metingen uitvoert via een Living Lab.