Spring naar content

Start tweede tranche clubkadercoaching

Wil jij bij de kopgroep horen? Wil je inzicht krijgen in de meest relevante thema’s? Wil je een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling? Maakt jouw gemeente, provinciaal of lokaal sportservicebureau al werk van clubkadercoaching? Meld je dan aan voor de Clubkadercoach Community of Practice en werk samen met VWS, VSG en NOC*NSF.

Community of Practice Clubkadercoaching

Sinds januari 2019 nemen er meer dan 50 verenigingen deel aan het project ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’. Deze verenigingen zijn verspreid over twaalf gemeenten en acht sportbonden. De proeftuinen worden komend najaar afgerond en hebben een veelheid aan kennis, inzichten en ervaring opgeleverd. Clubkadercoaching blijkt inderdaad de sleutel tot het vestigen van een positieve sportcultuur bij de deelnemende verenigingen:

  • de sporters ervaren meer plezier en blijven langer sporten.
  • de trainers (waarvan 90% vrijwilligers) staan zelfverzekerder en met meer plezier voor de groep. Zij zijn bereid hun rol langer te vervullen.

Vanwege deze positieve opbrengsten start er van 1 december 2020 tot en met 30 november 2021 een Community of Practice van tien gemeenten of sportservicebureaus die de keus hebben gemaakt buurtsportcoaches (deels) in te zetten als clubkadercoach, die tegelijkertijd willen bijdragen aan de doorontwikkeling van dit werkterrein en daarmee het vergroten van de olievlek. In deze nieuwe Community of Practice staan ervaren, leren, verbeteren, delen en verspreiden centraal. Meld je vóór 1 augustus 2020 aan.

Naast de 10 gemeenten en sportservicebureaus zijn ook de volgende partijen aangesloten bij deze Community of Practice: het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Sportkracht12, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, programma Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB), Wij Buurtsportcoaches, Windesheim Hogeschool, KNGU, KNVB, Rotterdam Sportsupport en gemeente Amsterdam.

De Community of Practice wordt mogelijk gemaakt met financiering vanuit het Ministerie van VWS. De projectleiding is belegd bij NOC*NSF en de KNVB.

Meer informatie en aanmelden via de website van NOC*NSF.