Spring naar content

Subsidiecall Erasmus+ geopend: Nieuw e-book helpt je op weg in 9 stappen

Jaarlijks opent de subsidiecall voor Erasmus+. Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Veel mensen kennen het van de beurzen voor studenten. Maar het programma heeft ook een klein en specifiek onderdeel voor sport. Voor sport is in de periode 2021 -2027 is € 470 miljoen beschikbaar. De budgetten nemen elk jaar toe, maar ook het aantal aanvragen: de lat ligt dus hoog. 

Voor 2023 moet je uiterlijk op 22 maart 2023 je aanvraag hebben ingevoerd in het systeem van de Europese Commissie. Een programmagids van maar liefst 488 pagina’s is de basis voor je aanvraag. Maar hoe vind je daarin je weg? 

In het nieuwe e-book ‘Erasmus+Sport: Europese subsidies voor sport- en beweegprojecten’ lees je precies welke inhoudelijke voorwaarden Erasmus+ stelt aan sport- en beweegprojecten. Maar deze online publicatie helpt je vooral om gestructureerd aan de slag te gaan met je projectaanvraag, met onder meer een stappenplan en een invulformulier. 

Meer succesvolle aanvragen voor Erasmus+Sport vanuit Nederland voor sportprojecten. Met dit e-book hoopt Kenniscentrum Sport & Bewegen daar een belangrijke bijdrage aan te leveren. In negen stappen maakt de lezer kennis met alle aspecten voor een Erasmus+ Sport subsidieaanvraag in Brussel. 

Meer kennis en informatie opdoen? Zet deze (online) evenementen dan in je agenda

10 januari – online informatiebijeenkomst Nationaal Agentschap over de nieuwe subsidielijn ‘Mobiliteit breedtesport’
Georganiseerd door het NJI. Medewerkers in de breedtesport kunnen hun kennis en vaardigheden versterken met een project in het buitenland voor het meelopen bij een sportaanbieder of juist zelf training of coaching te geven in een Europese lidstaat. Deadlines voor deze subsidielijn zijn in 2023 op 22 februari en 4 oktober.

30 januariSportInfoDay 
Georganiseerd door de Europese Commissie in Brussel; registratie voor fysiek of online bijwonen wordt binnenkort geopend.

7 februarijaarlijks webinar Erasmus+/Europa en Sport 
Georganiseerd door Kenniscentrum Sport & Bewegen, in samenwerking met VSG, NOC*NSF, Sportsubsidie.nl en het ministerie van VWS.