Spring naar content

Uitkomst peiling: hoe ervaren buurtsportcoaches bewegen met 0-6 jarigen?

In bijna alle gemeenten spelen buurtsportcoaches een belangrijke rol bij het stimuleren van bewegen. Vanuit Kenniscentrum Sport & Bewegen en Wij Buurtsportcoaches vroegen we ons af: wat doen buurtsportcoaches eigenlijk voor de allerjongsten? Samen ontwikkelden we een vragenlijst om ervaringen met de doelgroep 0 tot 6 jaar te inventariseren. In totaal vulden 54 buurtsportcoaches de vragenlijst in.

Investeer je vroeg in bewegen, dan leg je de basis voor een actief leven. Voor kinderen van 0 tot 6 jaar is veel en gevarieerd bewegen essentieel voor een positieve ontwikkeling op motorisch, cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Samen met Wij Buurtsportcoaches ontwikkelden we een digitale vragenlijst om onderzoek te doen naar de ervaringen, vragen en tips van buurtsportcoaches, over beweegstimulering bij de doelgroep 0 tot 6 jaar.

De uitkomsten van deze peiling helpen ons om de juiste kennisproducten en praktische tips te verzamelen, ontwikkelen en verspreiden. Zo kunnen we buurtsportcoaches goed ondersteunen om van toegevoegde waarde te zijn voor jonge kinderen. 

In dit artikel vind je de belangrijkste inzichten vanuit de peiling. Aan bod komen onder meer de huidige stand van zaken, ideeën, wensen, praktijkinzichten en aanbevelingen voor gemeentelijk beleid. 

De volledige onderzoeksgegevens zijn terug te vinden in het rapport ‘Hoe ervaren buurtsportcoaches bewegen met kinderen van 0 tot 6 jaar?

Wil jij deze updates voortaan direct in je mailbox ontvangen?

Meld je dan aan voor de Kennisupdate Jeugd!