Spring naar content

Verkiezingsevent: Sport, bewegen en de Europese Verkiezingen 22 april

Veel maatschappelijke uitdagingen voor Europa hebben een connectie met sport en bewegen, maar wie realiseert zich dat? Nederlandse Europarlementariërs en de sportsector wisselen daarover ook nog (te) weinig kennis uit. Kenniscentrum Sport & Bewegen en NOC*NSF hebben daarom het initiatief genomen voor het event ‘Sport, bewegen en de Europese Verkiezingen, op maandagmiddag 22 april in het Huis van Europa.

Deze zeven kandidaat Europarlementariërs zullen hun politieke denkbeelden uiteenzetten aan de hand van drie gekozen thema’s: Raquel García Hermida-van der Walle (nr 2 D66), Ingeborg ter Laak (nr 2 CDA), Lennart Salemink (nr 4 VVD), Christian van der Krift (nr 7 ChristenUnie), Lara Sibbing (nr 16  GroenLinks/PvdA)  Peter Kwint (nr 24 SP) en en Johnas van Lammeren (nr 4 Partij voor de Dieren). 

Maarten Hoffer, directeur van de Nederlandse Basketball Bond en bestuurslid van FIBA Europe presenteert, met Jeanet van der Laan (oud-woordvoerder sport D66, kandidaat voor voorzitterschap KNVB) als side-kick/analist. Het evenement wordt tussen 16.00 en 19.00 uur georganiseerd in het Huis van Europa, met dank aan de Europese Commissie in Nederland die daar gehuisvest is. Floor van Houdt, de Nederlandse ‘deputy head unit sport’ van de Europese Commissie in Brussel, praat de genodigden bij over de resultaten van het huidige EU Work Plan for Sport en de adviezen voor een nieuwe strategie, waar straks het nieuwe Europese Parlement zich over mag buigen.

Inspiratie voor Brussel

Dit verkiezingsevent wil kandidaten voor het Europese Parlement inspireren en uitdagen. Steeds zullen kandidaten met elkaar het gesprek voeren na een pitch vanuit de sector sport en bewegen en aanpalende domeinen. Een inspirerende column komt van Gregory Sedoc, oud-Olympisch atleet, innovatieadviseur bij Sportinnovator en ambassadeur van Centrum Veilige Sport. Smaakmakers pitchen onderwerpen voor de kandidaat-Europarlementariërs: gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de provincie Zeeland, emiritus-hoogleraar Willem van Mechelen van VUmc en senior onderzoeker Lisanne Balk van Mulier Instituut.

Impact op en van sport in Europa

Op 6 juni vinden de Europese verkiezingen in Nederland plaats. De meeste politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma in concept of definitieve versie gepubliceerd. Het woord ‘sport’ komt daar maar weinig in voor. Indirect zijn er wel degelijk beleidsvoornemens die impact kunnen hebben op sport en bewegen. Denk aan de toegenomen druk op de ruimte, ook in Natura2000-gebieden, waardoor sport en recreatie in de verdrukking komen. Denk aan de bijdrage die de sportsector kan leveren om Europa klimaatneutraal te maken. Maar ook het verminderen van regeldruk voor verenigingen, het streven naar een inclusieve samenleving, het terugdringen van niet-overdraagbare ziektes als kanker en diabetes en het bevorderen van een betere mentale gezondheid van jongeren: stuk voor stuk topics waar ‘Europa’ zich niet voor niets druk over maakt en waar sport en bewegen iets te bieden heeft. En dan zijn er ook nog sportspecifieke issues, zoals het tegengaan van negatieve uitwassen als matchfixing en doping en het stimuleren van (top)sport(innovaties) via Europese programma’s en regelgeving. 

Meer weten?

Mail dan naar de organisatoren: Jacqueline Kronenburg (Kenniscentrum Sport & Bewegen) of Theo Neyenhuis (NOC*NSF)