Spring naar content

Vertrek Willemijn Baken

Per 1 september neemt Willemijn Baken afscheid van onze organisatie. Zij treedt per die datum in dienst bij ZonMw als Strategisch Adviseur Impact Sport en Bewegen. Wij zijn Willemijn zeer erkentelijk voor de inzet en inbreng die zij de afgelopen jaren als directeur van Kenniscentrum Sport & Bewegen leverde. Daarmee heeft zij een grote bijdrage geleverd aan onze huidige positie en ontwikkelingen die wij als organisatie meemaken. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe baan.