Spring naar content

Vervolgsubsidie Maatschappelijke Diensttijd voor Ik ben P.A.

ZonMw heeft een vervolgsubsidie toegekend voor het programma ‘Ik ben P.A.’ (Professional Assistant). Dit in het kader van het programma Maatschappelijke Diensttijd! Met het programma Ik ben P.A. ontdekken jongeren met een beperking de beste versie van zichzelf. Aan de hand van een gefaseerd lesprogramma ontdekken jongeren wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn, ontmoeten ze anderen en dragen ze een steentje bij aan de maatschappij. Door mee te doen en te ervaren hoe zij van betekenis voor anderen zijn, groeit hun zelfvertrouwen en trots. Jongeren leren belangrijke vaardigheden om mee te kunnen doen in de maatschappij en kiezen hierbij zelf een interessegebied. Inmiddels kunnen jongeren kiezen uit de volgende Ik ben P.A. thema’s: Sport, Art, Media, Horeca, Groen en Techniek.

Met deze vervolgsubsidie kan Special Heroes Nederland het programma Ik ben P.A. met haar samenwerkingspartners verder uitrollen in Nederland. Special Heroes Nederland implementeert het programma lokaal met scholen en verenigingen. Doel is om nog meer jongeren met een beperking deel te laten nemen aan de maatschappelijke diensttijd (MDT). Ik ben P.A. nodigt jongeren met een beperking uit te ervaren hoe het is om maatschappelijk van toegevoegde waarde te zijn door als vrijwilliger voor andere(n) (organisaties) van betekenis te zijn. Als Professional Assistant gaan jongeren binnen sportverenigingen, culturele instellingen, zorgorganisaties, en eigenlijk alle maatschappelijk betrokken organisaties aan de slag. 

In dit filmpje van Special Heroes wordt door betrokkenen uitgelegd wat Sport P.A. is en wat het programma voor hen betekent.  

Maatschappelijke diensttijd

Met maatschappelijke diensttijd leveren jongeren op vrijwillige basis een bijdrage aan de samenleving. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie zijn 3 kernbegrippen van belang, namelijk maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Doel is om de maatschappelijke impact van jongeren te verhogen door te investeren in hun inzet en ontwikkeling van hun talenten. Met dit programma bevordert ZonMw (in opdracht van de Ministeries van VWS, OCW en SZW) dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Kenniscentrum Sport & Bewegen en ‘Ik ben P.A.’

Vanuit Kenniscentrum Sport & Bewegen monitoren en evalueren wij verschillende aspecten van het onderdeel sport van ‘Ik ben P.A.’. Leerlingen, die verschillende soorten onderwijs volgen, lopen voor ‘Ik ben P.A.’ stage bij een sportclub of organisatie. Wij identificeren de succesfactoren van de stage die de leerlingen lopen. Bovendien verzamelen wij de ervaringen van alle personen die bij de stage betrokken zijn. De leer-ervaringen van zowel de leerlingen, als de scholen, als Special Heroes worden door ons in beeld gebracht door interviews met de betrokken personen. Hierdoor worden de succes- en ontwikkelpunten van het programma in kaart gebracht.

Over ZonMw

ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd zet ZonMw zich in voor de invoering van de maatschappelijke diensttijd. Om MDT breed in de samenleving in te voeren, zodat iedereen die mee wil doen ook mee kan doen. Sinds september 2018 wordt er in proeftuinen geëxperimenteerd met de inrichting van MDT om te ondervinden wat werkt.  

Bekijk de website van Ik ben P.A.

Bron: Special Heroes Nederland, Whise, ZonMw en Kenniscentrum Sport & Bewegen