Spring naar content

Vind alle kennis over inclusief sporten en bewegen nu op een plek

Inclusief sporten en bewegen: professionals vinden vanaf vandaag veel kennis over dit thema gebundeld op een eigen website. Wie er actief aan wil bijdragen dat meer mensen zich welkom en geaccepteerd voelen en passend aanbod vinden bij sport en bewegen, kan hier veel antwoorden op vragen vinden. Dit initiatief komt voort uit het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’.

De ambitie van het Sportakkoord is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Een van de ambities binnen het Sportakkoord is Inclusief sporten en bewegen. Het is belangrijk dat iedereen met plezier mee kan doen met sport en bewegen, zich welkom en geaccepteerd voelt en eigen sportkeuzes kan maken. Voor professionals die hier actief aan willen bijdragen, lanceert Kenniscentrum Sport & Bewegen de themapagina Inclusief sporten en bewegen op Allesoversport. 

Van mensen met psychische stoornis tot gezinnen met lage inkomens

De site richt zich op professionals in met name sport, welzijn, zorg en onderwijs die werken met doelgroepen voor wie extra aandacht nodig is voor meer inclusief sporten en bewegen: mensen met een beperking, ouderen, mensen met lage inkomens, mensen met een chronische aandoening, LHBTI, mensen met psychische stoornissen, laaggeletterden en mensen met een migratieachtergrond. Tot nu toe was die kennis erg verbrokkeld online te vinden: deze themapagina wil hierin het overzicht gaan bieden, zodat verschillende domeinen ook van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. De komende tijd zal dit verder worden aangevuld.

Op de site vind je antwoord op vragen als:

  • Hoeveel mensen in Nederland ervaren belemmeringen bij het sporten en bewegen?
  • Welke tools zijn er om ouderen of kinderen die opgroeien in armoede in beweging te krijgen?
  • Waar zijn goede voorbeelden te vinden?

Op de site delen we informatie, inspiratie en praktische handvatten om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Ook zijn er actuele berichten van alliantiepartners en artikelen over het thema inclusief sporten en bewegen te vinden.

De themapagina is tot stand gekomen met de strategische partners van het sportakkoord Ministerie van VWS, NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten en met de Alliantiepartners Sporten en bewegen voor iedereen.