Spring naar content

Voortgang projecten van de Kleine Beweegsubsidie

De 34 toegekende aanvragen voor de Kleine Beweegsubsidie hebben extra tijd gekregen voor de uitvoering van hun activiteiten. De einddatum is doorgeschoven van 31 augustus naar 31 oktober 2020.

De coronacrisis leidt voor veel projecten tot vertraging. Begrijpelijk, en met name waar activiteiten voor groepen gepland stonden ook onvermijdelijk. Aan alle aanvragers is daarom enkele maanden uitstel verleend voor uitvoering van hun activiteiten.

Het doel van de Kleine Beweegsubsidie is het versterken van lokale initiatieven waarbij (groot)ouders/verzorgers van kinderen tot vier jaar worden aangezet om meer bewegen te stimuleren. Bewustwording, motivatie en aanzetten tot actie zijn daarbij de sleutelwoorden voor gedragsverandering.

Aanvragers konden vanaf 1 februari 2020 een aanvraag doen voor maximaal 1.500,- euro. Binnen een week was het maximum bereikt en werd de mogelijkheid tot aanvragen stopgezet. De aanvragende partijen kwamen uit verschillende hoeken. Denk aan kinderopvangorganisaties, sportverenigingen, fysiotherapiepraktijken, dansscholen en buurtsportcoaches. Ook hun plannen voor de Kleine Beweegsubsidie varieerden. Er worden ideeën uitgevoerd zoals series workshops, beweeggroepen voor ouder en kind, aanschaf of ontwikkelen van spelmateriaal en de uitrol van een campagne voor (groot)ouders.

Dankzij de projecten en activiteiten worden ouders gestimuleerd hun kinderen meer te laten bewegen. En op het moment dat sommige activiteiten best-practices blijken, dan zal Kenniscentrum Sport & Bewegen de kennis over deze initiatieven delen met het veld.

Kenniscentrum Sport & Bewegen volgt de initiatieven en deelt de ervaringen en resultaten onder andere via de nieuwsbrief. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de Kennisupdate Jeugd. Heb je vragen over de Kleine Beweegsubsidie? Mail dan met Kenniscentrum Sport & Bewegen