Spring naar content

Wat is de effectiviteit van een breed motorische beweeginterventie bij kleuters?

Hoe kunnen beweegprofessionals, zoals buurtsportcoaches, de beweegvaardigheid en het plezier in bewegen bij kleuters vergroten? Deze vraag staat centraal in het onderzoek Start(V)aardig. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit en het gebruik van interventies om kleuters beter en plezieriger te laten bewegen, start eind oktober 2021 een beweegprogramma van 18 weken.

Inzicht in de effectiviteit van interventies

De meeste beweging van kleuters vindt veel (frequent, langdurig, intensief) en gevarieerd plaats in de domeinen school, sportvereniging en/of de wijk. Binnen deze domeinen worden metingen afgenomen om de beweegvaardigheid te bepalen, waarna er een interventieprogramma wordt aangeboden om de beweegvaardigheid positief te beïnvloeden. Deze starten op verschillende locaties, in verschillende domeinen verspreid over Nederland.

Er wordt een programma van 18 weken aangeboden, dit is exclusief voor- en nameting. Tijdens deze 18 weken krijgen de deelnemende kleuters een extra beweegmoment aangeboden. De inhoud van deze lessen is gebaseerd op de principes van breed motorische ontwikkeling (BMO) bij jonge kinderen, aangevuld met bewezen werkende interventieprincipes vanuit de wetenschappelijke literatuur. Acht weken na de nameting wordt er nog een tweede meting afgenomen bij de deelnemers. Naar verwachting kunnen de uitkomsten halverwege 2022 worden getoetst op effectiviteit.

Start(V)aardig

De afgelopen twee jaar is veel data verkregen over de beweegvaardigheid, het beweegplezier, het motorisch zelfbeeld en de BMI (Body Mass Index) van jonge kinderen. Daarbij is met beweegsensoren ook nauwkeurig onderzoek gedaan naar het beweeggedrag van de doelgroep. Tot slot is een overzicht gemaakt uit de (inter)nationale literatuur van de zogenaamde werkzame principes om de beweegvaardigheid van jonge kinderen te beïnvloeden. Deze informatie heeft geleid tot een beweeginterventie. Dit specifieke deelonderzoek naar hoe de beweegvaardigheid van kleuters zo efficiënt en effectief mogelijk bevorderd kan worden in de verschillende domeinen biedt beweegprofessionals handvatten. Het is onderdeel van Start(V)aardig, een meerjarig onderzoek dat wordt uitgevoerd door een consortium van tien organisaties uit de sport- en beweegsector. Meer informatie over het onderzoek vind je hier.