Spring naar content

Willem de Boer krijgt Boymansprijs

De Boymansprijs voor het beste proefschrift op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie gaat dit jaar naar Willem de Boer, onderzoeker en docent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij krijgt de prijs voor zijn dissertatie Sport as a medicine for health and health inequalities aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De Boer ontving de prijs op donderdag 24 november tijdens de Dag van het Sportonderzoek in Zwolle uit handen van directeur Hugo van der Poel van het Mulier Instituut. Samen met Bert van Oostveen van Kenniscentrum Sport & Bewegen en Marije Elferink – Gemser vormt Van der Poel het bestuur van de stichting die verantwoordelijk is voor de Boymansprijs.

Volgens het juryrapport levert Willem de Boer met zijn proefschrift een grote bijdrage aan de discussie over het maatschappelijk belang van sport en bewegen. Het proefschrift geeft een feitelijke onderbouwing aan breed gedeelde inzichten en zet die inzichten krachtig neer door adequaat gebruik van theorie en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

De Boer laat in zijn proefschrift zien dat sportdeelname, meer dan bewegen in het algemeen, de gezondheidsverschillen tussen lage en hoge inkomensgroepen verklaart. De Boer hoopt dat de waardering van de Boymansprijs helpt om het belang van sport en bewegen te vergroten, vooral buiten de sportwereld. “Ik hoop dat beleidsmakers meer gaan inzien dat de potentiële opbrengsten en kostenbesparingen van sporten enorm kunnen zijn. Dat geldt nu mogelijk meer dan ooit nu crises als corona en energie de beweegarmoede lijken te verergeren, vooral onder lage inkomensgroepen,’’ zegt de prijswinnaar.

Stimulering voor sportonderzoek

De Boymansprijs wordt sinds 1987 uitgereikt aan het beste proefschrift op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie. Door het jaarlijks toekennen van de Boymansprijs wil de stichting Boymansfonds wetenschappers van universiteiten en hogescholen stimuleren tot onderzoek en publicatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. De Boymansprijs voor beste proefschrift bestaat uit een geldbedrag van 1.250 euro, een oorkonde en een bronzen plaquette.