Spring naar content

Directie en Raad van Toezicht

De directeur-bestuurder van Kenniscentrum Sport & Bewegen is Bert van Oostveen

Bert van Oostveen, directeur-bestuurder Kenniscentrum Sport & Bewegen

De raad van toezicht van Kenniscentrum Sport & Bewegen bestaat uit:

 • John Maassen, voorzitter
  Directie ondersteuning SUEZ Recycling & Recovery en bestuurslid stichting YOG, Youth Olympic Games Rotterdam
 • Frank Backx
  Sportarts en emeritus-hoogleraar klinische sportgeneeskunde
 • Mark Boumans
  Burgemeester gemeente Doetinchem
 • Wiesje van der Weide
  Directeur-bestuurder Welwonen en voorzitter Sport Jeugdfonds en Cultuur in de provincie Utrecht
 • Jessica Gal
  Voormalig judoka en sportarts

Jaarverslag

Benieuwd naar wat we hebben gedaan in 2020? Bekijk ons Activiteitenverslag 2020 (e-zine) met onze resultaten in de schijnwerpers:

Of bekijk de infographic met een samenvatting van onze belangrijkste resultaten van 2020:

CAO Sport

Medewerkers van Kenniscentrum Sport & Bewegen worden beloond volgens de CAO Sport. De beloning van de directie en de Raad van Toezicht voldoet aan de Wet Normering Topinkomens en is nader toegelicht in onze jaarrekening.

ANBI status

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en draagt bij aan het algemeen nut door zich in te zetten voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis over sporten en bewegen. Kenniscentrum Sport & Bewegen voldoet aan de publicatieverplichtingen door deze te publiceren op het ANBI-portaal. Het RSIN/ fiscaal nummer is: 8084 89 835.

Klachtenreglement

Vind hier het klachtenreglement (pdf). Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij
Kenniscentrum Sport & Bewegen, ter attentie van het secretariaat klachtenafhandeling,
p/a directiesecretariaat
The Grid – 4e verdieping
Euclideslaan 255
3584 BV Utrecht

ISO gecertificeerd

Kenniscentrum Sport & Bewegen werkt volgens internationaal erkende kwaliteitsnormen. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Kenniscentrum Sport & Bewegen is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Recente nieuwsberichten

Ruime helft Nederlanders voldoet niet aan beweegrichtlijnen

Volgens de meest recente officiële cijfers bewegen Nederlanders gemiddeld nog altijd te weinig: slechts 47% voldeed in 2021 aan de…

Serie kindportretten: de leefwerelden van gezinnen in armoede

Afgelopen weekend is een serie kindportretten over het sport- en beweeggedrag van jongeren en hun ouder(s) die in armoede leven,…

Breng beweeggedrag in kaart met de Beweegrichtlijnentest

Met de Beweegrichtlijnentest weet je binnen enkele minuten of iemand aan de beweegrichtlijnen voldoet. De test is ontwikkeld om te…