Spring naar content

Directie en Raad van Toezicht

De directeur-bestuurder van Kenniscentrum Sport & Bewegen is Bert van Oostveen

Bert van Oostveen, directeur-bestuurder Kenniscentrum Sport & Bewegen

De raad van toezicht van Kenniscentrum Sport & Bewegen bestaat uit:

 • John Maassen, voorzitter
  Directie ondersteuning SUEZ Recycling & Recovery en bestuurslid stichting YOG, Youth Olympic Games Rotterdam
 • Frank Backx
  Sportarts en emeritus-hoogleraar klinische sportgeneeskunde
 • Mark Boumans
  Burgemeester gemeente Doetinchem
 • Wiesje van der Weide
  Directeur-bestuurder Welwonen en voorzitter Sport Jeugdfonds en Cultuur in de provincie Utrecht
 • Marloes Tack
  Huisarts en bestuursvoorzitter Cohaesie Zorg

Jaarverslag

Benieuwd naar wat we hebben gedaan in 2021? Bekijk de infographic (e-zine) met een samenvatting van onze hoogtepunten in 2021.

infographic hoogtepunten 2021 Kenniscentrum Sport & Bewegen

CAO Sport

Medewerkers van Kenniscentrum Sport & Bewegen worden beloond volgens de CAO Sport. De beloning van de directie en de Raad van Toezicht voldoet aan de Wet Normering Topinkomens en is nader toegelicht in onze jaarrekening.

ANBI status

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en draagt bij aan het algemeen nut door zich in te zetten voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis over sporten en bewegen. Kenniscentrum Sport & Bewegen voldoet aan de publicatieverplichtingen door deze te publiceren op het ANBI-portaal. Het RSIN/ fiscaal nummer is: 8084 89 835.

Klachtenreglement

Vind hier het klachtenreglement (pdf). Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij
Kenniscentrum Sport & Bewegen, ter attentie van het secretariaat klachtenafhandeling,
p/a directiesecretariaat
The Grid – 4e verdieping
Euclideslaan 255
3584 BV Utrecht

ISO gecertificeerd

Kenniscentrum Sport & Bewegen werkt volgens internationaal erkende kwaliteitsnormen. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Kenniscentrum Sport & Bewegen is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Recente nieuwsberichten

Kamerbrief over het beweegadvies voor jonge kinderen: hoe verder?

In navolging op de publicatie van het beweegadvies voor 0-4 jarige kinderen, dat de Gezondheidsraad in februari publiceerde, heeft minister…

Eerste wetenschappelijke publicatie over beweegvaardigheid kleuters: verschil in plezier

Welke factoren van invloed zijn op de beweegvaardigheid van kleuters, onderzoekt het consortium van het meerjarig onderzoek Start (V)aardig. Daarbij…

Inschrijving Week van de Motoriek geopend

Het is zover! Vanaf nu kun je je officieel inschrijven voor de verschillende online kennissessies tijdens de Week van de…