Spring naar content

Directie en Raad van Toezicht

De directie van Kenniscentrum Sport & Bewegen bestaat uit:

  • Bert van Oostveen, directeur-bestuurder
  • Willemijn Baken, directeur

De raad van toezicht van Kenniscentrum Sport & Bewegen bestaat uit:

  • Marcel Wintels, voorzitter
  • Jessica Gal
  • John Maassen
  • Mark Boumans
  • Wiesje van der Weide

Jaarverslag

Benieuwd naar wat we hebben gedaan in 2018? Bekijk het Activiteitenverslag 2018 (e-zine) met een terugblik op de belangrijkste resultaten van Kenniscentrum Sport & Bewegen in 2018.

CAO Sport

Medewerkers van Kenniscentrum Sport & Bewegen worden beloond volgens de CAO Sport. De beloning van de directie en de Raad van Toezicht voldoet aan de Wet Normering Topinkomens en is nader toegelicht in onze jaarrekening.

ANBI status

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en draagt bij aan het algemeen nut door zich in te zetten voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis over sporten en bewegen. Kenniscentrum Sport & Bewegen voldoet aan de publicatieverplichtingen door deze te publiceren op het ANBI-portaal. Het RSIN/ fiscaal nummer is: 8084 89 835.

Klachtenreglement

Vind hier het klachtenreglement (pdf). Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij
Kenniscentrum Sport & Bewegen, ter attentie van het secretariaat klachtenafhandeling,
p/a directiesecretariaat
Horapark 4,
6717 LZ Ede.

ISO gecertificeerd

Kenniscentrum Sport & Bewegen werkt volgens internationaal erkende kwaliteitsnormen. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Kenniscentrum Sport & Bewegen is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Activiteitenverslag 2018

Recente nieuwsberichten

#Beweegthuis van start

Kenniscentrum Sport & Bewegen start Beweegthuis.nl om inspiratie, kennis en tips te delen om ook in deze tijd van het…

Vacature bij Kenniscentrum Sport en Bewegen

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega Specialist interventies, monitoring en evaluatie voor 24 uur per week. Lees de vacature…

Kenniscentrum bedankt Bruno Bruins voor grote bijdrage voor de sport

Met het aftreden van Bruno Bruins als minister voor Medische Zorg, verliest ook de sector sport en bewegen een bijzonder…