Spring naar content

Directie en Raad van Toezicht

De directie van Kenniscentrum Sport & Bewegen bestaat uit:

 • Bert van Oostveen, directeur-bestuurder
 • Willemijn Baken, directeur
directie Kenniscentrum Sport & bewegen

De raad van toezicht van Kenniscentrum Sport & Bewegen bestaat uit:

 • John Maassen, voorzitter
  Directie ondersteuning SUEZ Recycling & Recovery en bestuurslid stichting YOG, Youth Olympic Games Rotterdam
 • Frank Backx
  Sportarts en hoogleraar Klinische Sportgeneeskunde binnen de afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap & Sport van de Divisie Hersenen, UMC Utrecht en medisch directeur van het Universitair Centrum Sportgeneeskunde (UCS)
 • Mark Boumans
  Burgemeester gemeente Doetinchem
 • Wiesje van der Weide
  Directeur-bestuurder Welwonen en voorzitter Sport Jeugdfonds en Cultuur in de provincie Utrecht
 • Jessica Gal
  Voormalig judoka en sportarts

Jaarverslag

Benieuwd naar wat we hebben gedaan in 2019? Bekijk het Activiteitenverslag 2019 (e-zine) met een terugblik op de belangrijkste resultaten van Kenniscentrum Sport & Bewegen in 2018.

CAO Sport

Medewerkers van Kenniscentrum Sport & Bewegen worden beloond volgens de CAO Sport. De beloning van de directie en de Raad van Toezicht voldoet aan de Wet Normering Topinkomens en is nader toegelicht in onze jaarrekening.

ANBI status

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en draagt bij aan het algemeen nut door zich in te zetten voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis over sporten en bewegen. Kenniscentrum Sport & Bewegen voldoet aan de publicatieverplichtingen door deze te publiceren op het ANBI-portaal. Het RSIN/ fiscaal nummer is: 8084 89 835.

Klachtenreglement

Vind hier het klachtenreglement (pdf). Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij
Kenniscentrum Sport & Bewegen, ter attentie van het secretariaat klachtenafhandeling,
p/a directiesecretariaat
Horapark 4,
6717 LZ Ede.

ISO gecertificeerd

Kenniscentrum Sport & Bewegen werkt volgens internationaal erkende kwaliteitsnormen. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Kenniscentrum Sport & Bewegen is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Activiteitenverslag 2019

Recente nieuwsberichten

Koningsspelen 2021

In 2021 zijn de Koningsspelen op 23 april. Ondanks de onzekere tijd waarin we leven, is het doel om er -…

De sportende vmbo-jeugd heeft de toekomst; uitnodiging voor deelname aan sandpit

Deze oproep van ZonMw nodigt onderzoekers en praktijkpartners uit die affiniteit hebben met het onderwerp ‘sportende vmbo-jeugd’. De uitnodiging is…

Vacature Specialist sport- en beweeginterventies, monitoring, evaluatie

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor het team ‘Interventies, Monitoring en Evaluatie’, waarin jij als tweede secretaris…